นิทรรศการอันทรงเกียรติ “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันสูงสุดที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนิทรรศการอันทรงเกียรติ “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” ที่รวบรวมผลงานการออกแบบที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดของพระองค์ ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2008 จนถึง ปี 20

นิทรรศการอันทรงเกียรติ “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI

นิทรรศการอันทรงเกียรติ “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI

 วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.51 น.

 วันที่เดินทาง 20 มิ.ย. 2562

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันสูงสุดที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนิทรรศการอันทรงเกียรติ “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” ที่รวบรวมผลงานการออกแบบที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดของพระองค์ ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2008 จนถึง ปี 2018 รวม 10 คอลเลคชั่น ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่เกิดจากงานออกแบบลายพิมพ์ผ้า และโครงชุดแบบ Avant grade ที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยแฟชั่น ดีไซน์โก้หรู และยังสามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาส มาจัดแสดง ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Central Luxury Collection ในฐานะเดสทิเนชั่นชั้นนำของกรุงเทพฯ ที่โลกของวัฒนธรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์มาบรรจบกัน ภายใต้โครงสร้างของนิทรรศการที่สวยงาม

นิทรรศการนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” สง่างามภายใต้โครงสร้างเรียบง่าย แฝงไปด้วยรายละเอียดและจักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์อันไร้กฎเกณฑ์และไร้ขีดจำกัดในรูปแบบ Infinity Space ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบแต่ละคอลเลกชั่น ในนิทรรศการครั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้ใช้ทุกโสตสัมผัสในการรับรู้และซึมซับถึงพระอัจฉริยภาพในฐานะนักออกแบบ ประกอบด้วย 10 คอลเลกชั่น ได้แก่ ‘PRESENCE OF THE PAST’ (2008), ‘ETHNIC ROCK’ (2009), ‘HUMAN DNA’ (2014), ‘NAPOLEONIC’ (2015), ‘MYSTICAL GARDEN’ (2016), ‘SERENITY’ (2017), ‘HORSE, HELEN, HENRI’ (2018), ‘NARAVANNA’ (2019), ‘S’HOMME’ (2019) และคอลเลกชั่นพเศษ
SIRIVANNAVARI COUTURE ‘THEWAY OF SILK THE WAY OF THAI’ (2015)

นอกจากนี้ ภายในห้องนิทรรศการยังได้จัดแสดง The World of SIRIVANNAVARI Atelier ในรูปแบบ Media Content สะท้อนถึงมุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่างในพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบ รวมทั้งความประณีตและรายละเอียดในงานปักจากช่างฝีมือชั้นครูอีกด้วย

ทั้งนี้ นิทรรศการนี้เคยจัดแสดงมาแล้วที่มหานครปารีสเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบของพระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาอารยประเทศ

สามารถชมนิทรรศการอันทรงเกียรติ “UNIVERSE OF SIRIVANNAVARI” แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARIได้ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 29 ก.ค. 62

ความคิดเห็น