ฉันจะไป อยุธยา รีวิวโดย Mint Mint

เที่ยวอยุธยาวันเดียว วัดเดียว ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ มีเวลาแค่ครึ่งวันไปไหนดี เข้าวัดซิ อยุธยาวัดเยอะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ตั้งอยู่ในเขตตำบลประตูชัย สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ใจกลางวัดเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ มีมณฑป 3 หลังคั่นกลางสร้า

ฉันจะไป อยุธยา

ฉันจะไป อยุธยา

 วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.55 น.

 วันที่เดินทาง 23 มิ.ย. 2562

เที่ยวอยุธยาวันเดียว วัดเดียว ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์

มีเวลาแค่ครึ่งวันไปไหนดี เข้าวัดซิ อยุธยาวัดเยอะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ตั้งอยู่ในเขตตำบลประตูชัย สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑


ใจกลางวัดเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ มีมณฑป 3 หลังคั่นกลางสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระเจดีย์สององค์แรกทางทิศตะวันออกสร้างเมื่อ พ.ศ.2035 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา และองค์ที่สองคือองค์กลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา ส่วนเจดีย์องค์ที่ 3 ทางทิศตะวันตก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

ที่ตั้ง: วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่บนถนนศรีสรรเพชญ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


ค่าเข้าชม: สำหรับคนไทย ผู้ใหญ่คนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท / ส่วนเด็ก นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าเข้าชม

ข้อควรปฏิบัติ: การมาเที่ยวชมวัดพระศรีสรรเพชญ์และโบราณสถานโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อาทิ ไม่ปีนป่ายโบราณสถาน, ไม่หยิบจับวัตถุโบราณ, ไม่เหยียบย่ำบริเวณซากปรักหักพัง เป็นต้น เพราะนอกจากจะทำลายโบราณสถานแล้ว ก็ยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าชมอีกด้วย

เข้าวัดไหว้พระทำบุญกันก่อน

ออกจากวัดมาเจดีย์ 3 องค์นี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ถ้าอยากขี่ช้างรอบๆวัดก็ 400 บาท


เวลาเปิด-ปิด:

  • เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 น. - 21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถานความคิดเห็น