วัดนางพญา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัชนาลัยและอยู่ในแนวเดียวกันกับวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ ใกล้กับกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้โบราณสถานสำคัญของวัดนี้ประกอบด้วย เจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ แต่เดิมมีช้างปูนปั้นประดับสลับกับเสาประทีปปูนปั้น เช่นเดียวกับวัดช้างล้อมที่ชั้นมาลัยเถาก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง 4 ทิศ ซุ้มด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นจนถึงภายในโถงเจดีย์และสามารถเดินได้รอบโถง โดยกลางโถงนั้นมีแกนเจดีย์ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ตรงกลางมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน แต่ได้ถูกทำลายไปแล้ว ในส่วนของวิหารนั้นก่อด้วยศิลาแลงมีมุขหน้าและมุขหลัง ผนังของวิหารได้ถูกเจาะช่องแสงไว้ และผนังทางด้านทิศใต้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม


ลักษณะเด่นของวัดนี้คือ ลวดลายปูนปั้นกึ่งมนุษย์กึ่งวานรที่กำลังวิ่ง แต่ได้ถูกทำลายไปแล้วในบางส่วน นอกจากนี้ยังมีรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพนม ได้สร้างขึ้นโดยฝีมือชั้นครูที่มีรูปแบบศิลปะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นสถานที่ตั้ง: ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย ท่านละ 20 บาท/ ชาวต่างชาติ ท่านละ 100 บาท
โทรศัพท์/โทรสาร: 055-450714
อีเมลล์: [email protected]คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/360/watnangphaya.html

แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/index.php/th/event/13-event/289-historicalpark.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]

Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.43 น.

ความคิดเห็น