สุโขทัยเมืองแห่งพุทธศาสนาและมรดกโลก

เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและโบราณสถานที่เก่าแก่งดงามที่จะทำให้ทุกคนหลงรักวัดศรีสวายเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุ และอยู่ใกล้กันกับกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศใต้ วัดนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นโบราณสถานที่สำคัญประกอบไปด้วยปรางค์ 3 องค์ซึ่งมีรูปแบบของงานศิลปะลพบุรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม ปรางค์มีลักษณะค่อนข้างเพรียวตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆมีลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน กรมศิลปากรได้พบทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์พร้อมทั้งชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์ ส่วนด้านหน้าขององค์ปรางค์มีวิหาร 2 หลังที่สร้างเชื่อมต่อกัน โบราณสถานทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งก่อด้วยศิลาแลงปีพ. ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ได้ทรงเสด็จประพาสวัดศรีสวายและทรงได้พบรูปพระสยุมภู (พระอิศวร) ในวิหาร ทรงสันนิษฐานว่าวัดศรีสวายอาจจะเป็นเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและได้ถูกแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาในภายหลังติดต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สถานที่ตั้ง : ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเปิดให้เข้าชมทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์,อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.30-19.30 น.
เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. (มีการเปิดไฟส่องโบราณสถาน)
เขตอรัญญิก ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวัน
วัดศรีชุมและพระพายหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. ทุกวัน
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดทำการทุกวัน 08.30-16.30 น.

อัตราค่าเข้าชม :
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมใน 3 เขตพื้นที่ คือ
1. เขตโบราณสถานชั้นใน
2. เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศเหนือ (วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง)
3. เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก)
ในแต่ละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมแยกกัน ในอัตราเดียวกัน คือ
- ชาวไทย 20 บาท
- ชาวต่างชาติ 100 บาท

เข้าชมฟรี
- นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร
- หน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่ส่งหนังสือขอเข้าชมมาล่วงหน้า
- นักบวชทุกศาสนา
- ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

อัตราธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่ คิดแยกตามเขตพื้นที่
- รถจักรยาน 10 บาท
- รถจักรยานยนต์ 20 บาท
- รถสามล้อ 30 บาท
- รถสี่ล้อ 50 บาท (เฉพาะวัดพระพายหลวง และ เขตอรัญญิก) อ่านต่อ >>>

เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน 1 วันนี้ ของทุกปี คือ
- วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)
- วันเข้าพรรษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์/โทรสาร: 055-697527
อีเมล: [email protected]
Facebook: @skt.his.parkCredit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.42 น.

ความคิดเห็น