วัดตระพังเงิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ โบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงล้อมรอบแต่อาศัยน้ำเป็นขอบเขตของวัด คำว่า “ตระพัง” เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า “สระน้ำ”


โบราณสถานของวัดนี้มีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมซึ่งมีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า โดยมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูมของวัดนี้จะมีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้านสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน (ปางลีลา) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในที่อื่นๆ

ทางด้านตะวันออกของเจดีย์ประธานเป็นเกาะ มีอุโบสถ (โบสถ์) ตั้งอยู่กลางสระน้ำตามคตินทีสีมาหรืออุทกสีมาเช่นเดียวกันกับวัดสระศรีที่ใช้น้ำในการสื่อความหมายของความบริสุทธิ์และของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม

แผนที่สำหรับใครที่อยากดูภาพรวม
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/wattraphangngoen.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundationติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.42 น.

ความคิดเห็น