วัดตระพังทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองทางทิศตะวันออกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำที่เรียกว่า “ตระพังทอง” มีเจดีย์ประธานทรงระฆังที่ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน ส่วนด้านบนนั้นใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างรอบเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์รายล้อมจำนวน 8 องค์


อุโบสถ (โบสถ์) ของวัดนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อราว 100 กว่าปีที่แล้ว โดยพญารณชัยชาญยุทธ (ครุฑ) เจ้าเมืองสุโขทัยได้ก่อลงบนฐานโบสถ์เก่าสมัยสุโขทัย และในปีพุทธศักราช 2548 ได้มีการบูรณะอุโบสถขึ้นใหม่อีกครั้งนอกจากนี้วัดตระพังทองยังมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญคือรอยพระพุทธบาทศิลาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย จำลักเป็นลายมงคล 108 ประการ ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้าง เดิมประดิษฐานอยู่ที่เขาสุมนกูฏ (เขาพระบาทใหญ่) เมื่อปีพุทธศักราช 1902 ต่อมาพระราชประสิทธิคุณวัดราชธานีได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดตระพังทอง และในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปจัตุรมุข


ประวัติตามพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เรื่อง “เที่ยวเมืองพระร่วง” เมื่อพุทธศักราช 2451 ได้กล่าวถึงตระพังทองไว้ว่า “ในเมืองนี้มีสระหรือตระพังสามแห่งคือตระพังทองอยู่ด้านทิศตะวันออก ตระพังเงินอยู่ด้านทิศตะวันตก ตระพังสออยู่ด้านทิศเหนือ และมีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง”แผนที่สำหรับใครที่อยากดูภาพรวม
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/wattraphangthong.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.23 น.

ความคิดเห็น