วัดตระพังทองหลาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันออก วัดนี้มีความสำคัญมากในด้านของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม โบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย มณฑป วิหาร เจดีย์ราย ซึ่งมีคูน้ำล้อมรอบ และอุโบสถ (โบสถ์) อยู่ทางทิศตะวันออก วัดนี้ไม่มีเจดีย์ประธานแต่ใช้มณฑปทำหน้าที่เสมือนเป็นเจดีย์ประธาน
มณฑปของวัดก่อด้วยอิฐ ตัวอาคารมีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ แต่ในปัจจุบันได้ชำรุดไปมากแล้ว ด้านทิศตะวันออกเป็นซุ้มประตู ส่วนอีกสามด้านเป็นผนังที่ประดับด้วยปูนปั้นแสดงถึงเรื่องราวตามพุทธประวัติซึ่งมีสภาพชำรุด แต่จากหลักฐานที่บันทึกนั้นเป็นภาพถ่ายเก่าจึงทำให้ทราบเรื่องราวได้ว่า
- ผนังด้านทิศเหนือ เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคีรี

- ผนังด้านทิศใต้ เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

- ผนังด้านทิศตะวันตก เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าโปรดเทศนาสั่งสอนพวกศากยวงศ์ที่เมืองกบิลพัสดุ์ และแสดงยมกปาฏิหาริย์แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/wattraphangthonglang.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department

Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth

Line: @livingmuseumth

IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th

Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth

E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.31 น.

ความคิดเห็น