อ่างเก็บน้ำคลองปะแกด @แก่งหางแมว จันทบุรี รีวิวโดย Suree review

วันนี้ขอแนะนำสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองกันนิดนึงนะคะ สถานที่นี้อยู่ในอำเภอแก่งหางแมว มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีประโยชน์กับคนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก อ่างเก็บน้ำคลองประแกดมีความจุ 60.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ 1 ใน 4 ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด ที่มีศัก

อ่างเก็บน้ำคลองปะแกด @แก่งหางแมว จันทบุรี

อ่างเก็บน้ำคลองปะแกด @แก่งหางแมว จันทบุรี

 วันพฤหัสที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.04 น.

 วันที่เดินทาง 20 ก.ค. 2562

วันนี้ขอแนะนำสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองกันนิดนึงนะคะ สถานที่นี้อยู่ในอำเภอแก่งหางแมว มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีประโยชน์กับคนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

อ่างเก็บน้ำคลองประแกดมีความจุ 60.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ 1 ใน 4 ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากอีกด้วย

ภาพวิวพาโนรามา บริเวณอ่างเก็บน้ำ


ช่วงเย็นจะมีประชาชนมานั่งชมวิว พูดคุย สังสรรค์ บางคนมาออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยาน ถ้าใครแวะเวียนผ่านมาแถวนี้ อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมถ่ายรูปกันได้นะคะ


ความคิดเห็น