วัดชนะสงคราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองสุโขทัย มีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีวิหาร และเจดีย์รายต่าง ๆ รวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “เจดีย์ทรงวิมาน” ซึ่งมีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ จำนวน 2 องค์ ขนาบอยู่ด้านข้างเจดีย์ประธานทางด้านทิศตะวันออก
เจดีย์ทรงวิมานนี้ยังมีปรากฏอยู่ที่โบราณสถานแห่งอื่นอีก เช่น เจดีย์รายที่วัดตระพังเงินเมืองสุโขทัย และเจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวเมืองศรีสัชนาลัย กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเจดีย์นี้น่าจะถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นในระยะเวลาต่อมา ในสมัยเมื่อสุโขทัยยังรวมอยู่ในราชอาณาจักรอยุธยาแผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watchanasongkhram.html


อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]

Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.38 น.

ความคิดเห็น