วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสุโขทัย รีวิวโดย livingmuseumth

วัดเชตุพน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัย มีมณฑปจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท นั่ง นอน ยืน และเดิน เป็นประธานของวัด กำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปจตุรมุขนี้สร้างขึ้นจากหินชนวนขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้ จากจารึกวัดสรศักดิ์ ได้กล่าวถ

วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสุโขทัย

วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสุโขทัย

 วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.44 น.

 วันที่เดินทาง 28 ส.ค. 2562

วัดเชตุพน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัย มีมณฑปจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท นั่ง นอน ยืน และเดิน เป็นประธานของวัด กำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปจตุรมุขนี้สร้างขึ้นจากหินชนวนขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้


จากจารึกวัดสรศักดิ์ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ไว้ว่า เมื่อครั้งพระมหาเถรธรรมไตรโลกฯผู้มีศักดิ์เป็นน้าของพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสุโขทัยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสรศักดิ์ได้มีการร่วมชุมนุมกับพระที่วัดเชตุพน ทั้งนี้หากจะพิจารณาร่วมกับรูปแบบของศิลปกรรมแล้วทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้น่าจะมีความสำคัญอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลาย





คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watchetuphon.html

แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/






Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation




ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]



Admin: Numsomns

ความคิดเห็น