ศาลตาผาแดง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รีวิวโดย livingmuseumth

ศาลตาผาแดง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศเหนือ ลักษณะของโบราณสถานเป็นแบบปราสาทขอมหลังเดี่ยวก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ โดยมีส่วนล่างเป็นฐานบัวลูกฟักและส่วนเรือนธาตุมีลักษณะเป็นห้องยาวยื่นออกไปจากตัวปราสาททางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ส่วนยอดของปราสาทนั้นได้พังทลายไปแล้ว การ

ศาลตาผาแดง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ศาลตาผาแดง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.11 น.

 วันที่เดินทาง 3 ก.ย. 2562


ศาลตาผาแดง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศเหนือ ลักษณะของโบราณสถานเป็นแบบปราสาทขอมหลังเดี่ยวก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ โดยมีส่วนล่างเป็นฐานบัวลูกฟักและส่วนเรือนธาตุมีลักษณะเป็นห้องยาวยื่นออกไปจากตัวปราสาททางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ส่วนยอดของปราสาทนั้นได้พังทลายไปแล้วการดำเนินงานขุดแต่งทางโบราณคดีและการบูรณะศาลตาผาแดงได้พบชิ้นส่วนของประติมากรรมรูปเคารพสลักจากศิลาลอยตัวทั้งหมดจำนวน 4 องค์ กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และเมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบแล้วอาจเทียบได้กับศิลปะแบบเขมรในสมัยบายนตอนต้น ซึ่งปัจจุบันได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/taphdaengshrine.html


แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/archaeological-thai.html?layout=edit&id=118


อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]

Admin: munmuang

ความคิดเห็น