วัดซ่อนข้าว อุทยานประวัติศาสตร์เก่า ณ เมืองสุโขทัย รีวิวโดย livingmuseumth

วัดซ่อนข้าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือใกล้กับประตูศาลหลวงและวัดสรศักดิ์ โบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ก็คือ เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมที่มีลักษณะของเรือนธาตุทึบตันเพื่อรองรับรูปดอกบัวตูมอันเป็นลักษณะทั่วไปของเจดีย์ชนิดนี้ (แต่ส่วนยอดได้พังทลายไปแล้วในปัจ

วัดซ่อนข้าว อุทยานประวัติศาสตร์เก่า ณ เมืองสุโขทัย

วัดซ่อนข้าว อุทยานประวัติศาสตร์เก่า ณ เมืองสุโขทัย

 วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.39 น.

 วันที่เดินทาง 4 ก.ย. 2562วัดซ่อนข้าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือใกล้กับประตูศาลหลวงและวัดสรศักดิ์ โบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ก็คือ เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมที่มีลักษณะของเรือนธาตุทึบตันเพื่อรองรับรูปดอกบัวตูมอันเป็นลักษณะทั่วไปของเจดีย์ชนิดนี้ (แต่ส่วนยอดได้พังทลายไปแล้วในปัจจุบัน) นอกจากนี้ยังมีวิหาร มณฑป และฐานเจดีย์รายอีกจำนวน 2 องค์ โบราณสถานทั้งหมดของวัดนี้มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ แต่เดิมทีวัดซ่อนข้าวไม่มีชื่อและหลักฐานปรากฏอยู่ในศิลาจารึก เป็นแต่เพียงชื่อที่ใช้เรียกของคนในท้องถิ่น และต่อมากรมศิลปากรได้ขุดแต่งและบูรณะวัดแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2508

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watsonkhao.html

แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department

Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth

Line: @livingmuseumth

IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th

Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth

E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

ความคิดเห็น