วัดมหาธาตุ เป็นวัดหลวงและสุสานหลวงประจำเมืองซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย วัดแห่งนี้ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์รายจำนวนมากถึง 200 องค์ เจดีย์ประธานของวัดมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในสมัยสุโขทัย
นอกจากนี้ยังมีเจดีย์บริวารรายรอบเจดีย์ประธานทั้งหมดจำนวน 8 องค์ ในส่วนขององค์ที่อยู่ตรงมุมทั้งสี่นั้นเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะหริภุญไชยล้านนา และในส่วนของเจดีย์ที่อยู่กึ่งกลางของทั้งสี่ด้านนั้นเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยซึ่งมีลวดลายปูนปั้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา ดังนั้นบริเวณฐานของเจดีย์ประธานจึงมีปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชลีเดินประทักษิณอยู่โดยรอบ


คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watmahathat.html

แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/archaeological-thai.html?layout=edit&id=118

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันพฤหัสที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.26 น.

ความคิดเห็น