จิ๋นซีฮ่องเต้กับกองทัพทหารดินเผา รีวิวโดย ตะลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยว

ตั้งใจจะไปเดินสำรวจรอบแรกในวันแรกที่เปิดให้เข้าชม เราไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เกือบบ่าย 3 โมง มาถึงพร้อมฝนเลย มาถึงก็เดินมาจ่ายค่าเข้าชม 30 บาท นั่งรอรับสติกเกอร์ (เราได้ลำดับ 1572) การเข้าชม นิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Hua

จิ๋นซีฮ่องเต้กับกองทัพทหารดินเผา

จิ๋นซีฮ่องเต้กับกองทัพทหารดินเผา

 วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 01.58 น.

 วันที่เดินทาง 16 ก.ย. 2562

ตั้งใจจะไปเดินสำรวจรอบแรกในวันแรกที่เปิดให้เข้าชม เราไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เกือบบ่าย 3 โมง มาถึงพร้อมฝนเลย มาถึงก็เดินมาจ่ายค่าเข้าชม 30 บาท นั่งรอรับสติกเกอร์ (เราได้ลำดับ 1572) การเข้าชม นิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang : The First Emperor of China and Terracotta Warriors) จำนวน 133 ชิ้น อายุกว่า 2,200 ปี ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 15 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จัดเป็นรอบๆ เพื่อจะได้จำกัดจำนวนคน เราว่าแบบนี้ดีนะ (รอบก่อนของญี่ปุ่น คนแน่นมาก)

***รีวิวนี้ตั้งใจจะแสดงรูปเท่าที่เราถ่ายมาได้ และอยากให้ทุกคนไปดูของจริงด้วยตาตัวเองสักครั้ง เขามาไกล

ก่อนเริ่มชมนิทรรศการพิเศษ จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา ก็ต้องมาทำความเข้าใจกับข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมนิทรรศการพิเศษ จิ๋นซีฮ่องเต้


เดินตามมาชมพร้อมๆ กันเลย จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

ผ่านประตูเข้ามาจะเจอป้ายนี้

เดินเข้ามาอีกนิดจะเป็นส่วนจัดแสดง ส่วนที่ 1 พัฒนาการก่อนการรวมชาติ : ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก นำเสนอความเป็นแคว้นต่าง ๆ ที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ แต่ก็ได้มีพัฒนาการ การสั่งสมทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม อันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แคว้นฉินกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งและสามารถผนวกแคว้นต่าง ๆ เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันในกาลต่อมา ซึ่งโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดง ก็ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านโลหกรรมเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสำริด อาวุธและเงินตรา

ปิดท้ายส่วนแรกด้วยราชโองการฉบับแรก

ส่วนจัดแสดงที่ 2 จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ จัดแสดงความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง 7 ให้เป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิหนึ่งเดียว เป็นปึกแผ่นเดียวกัน พร้อมกับการปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง พัฒนาเทคโนโลยีการสงคราม มีการกำหนดมาตรฐานหน่วยชั่ง ตวง วัด ระบบเงินตรา ภาษาเขียน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทำการเชื่อมต่อแนวกำแพงดินอัดของแคว้นต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรูจนกลายเป็นกำแพงเมืองจีนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เดินต่อมาที่โถงกลางจะเป็นส่วนจัดแสดงที่ 3 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาอาณาจักรใต้พิภพ ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตเป็นอมตะ ทำให้จิ๋นซีฮ่องเต้ เสาะแสวงหายาอายุวัฒนะและสร้างสุสานเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายหรือโลกหน้า เรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการบันทึกไว้โดย “ซือหม่าเฉียน” อาลักษณ์สมัยราชวงศ์ฮั่น ได้พรรณนารายละเอียดอันน่าทึ่งของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี และปริศนานี้ได้กระจ่างขึ้น เมื่อมีการค้นพบหุ่นทหารดินเผาครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2517 หรือคริสต์ศักราช 1974 นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ยกย่องและประกาศให้สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อพุทธศักราช 2530 โบราณวัตถุในส่วนจัดแสดงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญของนิทรรศการ เช่น หุ่นดินเผาทหารแม่ทัพ แม่ทัพสวมชุดเกราะ พลธนูสวมชุดเกราะนั่งชันเข่า นักรบสวมชุดเกราะ และม้าประกอบรถม้า สมัยราชวงศ์ฉิน พุทธศักราช 322 – 337 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถขั้นสูงของช่างและเทคโนโลยีในสมัยนั้น

และส่วนจัดแสดงที่ 4 สืบสานความรุ่งโรจน์: ยุคราชวงศ์ฮั่น แสดงถึงการต่อยอดความรู้มรดกภูมิปัญญาจากราชวงศ์ฉิน มาสู่ราชวงศ์ฮั่น ปรากฏผ่านความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สังคม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนโบราณกับชาวต่างชาติอีกซีกโลกบนเส้นทางสายแพรไหม จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมและอารยธรรมจีนโบราณอย่างแท้จริง

ก่อนออกจากประตู เราชอบข้อความที่ประตูมาก

ออกจากประตูทางออกมาเจอจุดถ่ายภาพที่ใครอยากจับหุ่นก็จับได้ อยากกอดก็กอด แต่ให้ช่วยระมัดระวังด้วย เดี๋ยวของจะเสียหายก่อนจบการแสดงนิทรรศการนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

ออกจากพระที่นั่งศิวโมกขพิมานก็เดินมาที่พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ กราบพระพุทธสิหิงค์ก่อนกลับ ช่วงนี้พระที่นั่งพุทไธสวรรค์บูรณะส่วนหน้าอยู่ เดินไปเข้าประตูด้านหลังพระที่นั่งได้เลย กราบเสร็จก็ปิดพระที่นั่งพอดี


ติดตามทริปเดินทางอื่นๆ ได้ที่:

เพจ : ตะลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยว

IG : prapat / ตะลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยวความคิดเห็น