ชม ช้อป ที่บ้านบางเสด็จ แหล่งเรียนรู้เรื่องตุ๊กตาชาววัง สมัยโบราณ รีวิวโดย กินเที่ยว360

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ที่นี้มีงานปั้นจากดินเหนียว ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง เหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก หรือของที่ระลึก ซึ่งผลงานที่นี้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ ส่งออกขายไปทั่วโลก ผู้ที่สร้างสรรค์ก็ไม่ใช่ใครอื่นชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละครับเป็นคนปั้น ไปท

ชม ช้อป ที่บ้านบางเสด็จ แหล่งเรียนรู้เรื่องตุ๊กตาชาววัง สมัยโบราณ

ชม ช้อป ที่บ้านบางเสด็จ แหล่งเรียนรู้เรื่องตุ๊กตาชาววัง สมัยโบราณ

 วันพฤหัสที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.46 น.

 วันที่เดินทาง 10 เม.ย. 2561

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ที่นี้มีงานปั้นจากดินเหนียว ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง เหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก หรือของที่ระลึก ซึ่งผลงานที่นี้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ ส่งออกขายไปทั่วโลก ผู้ที่สร้างสรรค์ก็ไม่ใช่ใครอื่นชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละครับเป็นคนปั้น


ไปที่นี่นอกจาดจะได้ซื้อสินค้า อุดหนุนชาวบ้านแล้ว เขาก็ยังมีคุณลุงคุณป้าที่มีประสบการณ์ในการปั้นให้คำแนะนำเล่าเรื่องต่าง ๆ พาชม


นอกจากนี้ยังมี workshop ให้เราร่วมกิจกรรมลงสีตุ๊กตา อีกด้วยศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเปิดทำการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 9:00น. - 16:00น.
ติดต่อสอบถาม 📞โทร 061-4940538ความคิดเห็น