กราบหลวงพ่อเพย วัดบึง จ.อยุธยา พระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตา และวัตรปฏิบัต

พระครูอุดมภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย) เจ้าอาวาสวัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเกจิผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและจริยธรรมที่งดงาม ที่น่ากราบไหว้ เป็นพระเกจิในยุคปัญจุบันของอยุธยา

อ้างถึง https://www.facebook.com/152472004893409/posts/490538317753441/

อ้างถึง https://www.facebook.com/759460067398831/photos/

ผู้เขียน ขอบรรยายด้วยภาพครับตำแหน่งที่ตั้ง https://www.google.com/maps/

บทความสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียงของผู้เขียน https://th.readme.me/u/5d326ab09aa09d64fa099f30

เราสองพ่อลูก

 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 22.32 น.

ความคิดเห็น