กราบหลวงพ่อเพย วัดบึง จ.อยุธยา บรรยายด้วยภาพครับ รีวิวโดย เราสองพ่อลูก

กราบหลวงพ่อเพย วัดบึง จ.อยุธยา พระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตา และวัตรปฏิบัต พระครูอุดมภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย) เจ้าอาวาสวัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเกจิผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและจริยธรรมที่งดงาม ที่น่ากราบไหว้ เป็นพระเกจิในยุคปัญจุบันของอยุธยา อ้างถึง https://www.facebo

กราบหลวงพ่อเพย วัดบึง จ.อยุธยา บรรยายด้วยภาพครับ

กราบหลวงพ่อเพย วัดบึง จ.อยุธยา บรรยายด้วยภาพครับ

 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 22.32 น.

 วันที่เดินทาง 20 ต.ค. 2562

กราบหลวงพ่อเพย วัดบึง จ.อยุธยา พระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตา และวัตรปฏิบัต

พระครูอุดมภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย) เจ้าอาวาสวัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเกจิผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและจริยธรรมที่งดงาม ที่น่ากราบไหว้ เป็นพระเกจิในยุคปัญจุบันของอยุธยา

อ้างถึง https://www.facebook.com/152472004893409/posts/490538317753441/

อ้างถึง https://www.facebook.com/759460067398831/photos/

ผู้เขียน ขอบรรยายด้วยภาพครับตำแหน่งที่ตั้ง https://www.google.com/maps/

บทความสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียงของผู้เขียน https://th.readme.me/u/5d326ab09aa09d64fa099f30

ความคิดเห็น