การซ้อม "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" เสมือนจริง ครั้งที่ 1 รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) ได้ทำการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้

การซ้อม "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" เสมือนจริง ครั้งที่ 1

การซ้อม "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" เสมือนจริง ครั้งที่ 1

 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.01 น.

 วันที่เดินทาง 17 ต.ค. 2562

คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) ได้ทำการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม โดยใช้เส้นทางจากฉนวนน้ำท่าวาสุกรี ถึง ฉนวนน้ำท่าราชวรดิฐ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

การฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงมีเรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โดยฝีพายทั้ง 2,200 นาย ได้แต่งกายเหมือนวันที่ 12 ธันวาคม ทุกประการ ขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้มีการตกแต่งประดับประดาติดตั้งฉัตร พู่ห้อย พวงมาลัย ที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระราชพิธีลำอื่นอย่างงดงาม และใช้บทเห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้ง 3 องก์ เพื่อใช้ในวันพระราชพิธีจริง ประกอบด้วย บทสรรเสริญพระบารมี (บทใหม่) บทชมเมือง บทชมวัง มาประกอบการเคลื่อนของขบวนเรือเพื่อให้ความพร้อมเพรียงและความเพลิดเพลินของฝีพาย

โดยการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงเริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น. เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน

จากนั้นในเวลา 15.52 น. ขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณ ราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้

- ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

- ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก- ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

นาวาเอกไพฑูรย์ ปัญญสิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายความคุมขบวนเรือกองทัพเรือ กล่าวว่า หลังจากมีการเลื่อนวันเสด็จขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคจากวันที่ 24 ตุลาคมเป็นวันที่ 12 ธันวาคมกองทัพเรือจะนำเรือเข้ามาเก็บในช่วงระยะหนึ่งและได้กำหนดวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อจะคงสถานะของกำลังพลอีก 5 ครั้งโดยแบ่งเป็นซ้อมย่อย 4 ครั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายน, 19 พฤศจิกายน, 26 พฤจิกายนและ 3 ธันวาคม ส่วนซ้อมใหญ่จะจัดขึ้นวันที่ 9 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม เรืออื่น ๆ ที่พายท่าพลราบ ซึ่งมีความชำนาญและความเข้มแข็งเพียงพอจะให้เจ้าหน้าที่เรือออกกำลังกายและฝึกฝนเพื่อยังคงพละกำลังขณะที่เรือพระที่นั่ง 4 ลำและเรือรูปสัตว์ต่าง ๆ ผบ.ทร.เน้นย้ำให้กำลังพลคงสถานะความพร้อมไว้อยู่ตลอด โดยจะให้ฝึกต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม ดังนั้นจะมีการทำตารางการฝึก ทั้งเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ เป็นการฝึกทุกรูปแบบทั้งความพร้อมเพรียงความสวยงามและพละกำลัง

ในส่วนเรือพระราชพิธีเดิมกองทัพเรือมีแผนเตรียมเรือให้พร้อมรับเสด็จในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้นเมื่อมีการเลื่อนเสด็จฯไปในเดือนธันวาคมทำให้เรือบางลำมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมโดยมีเรือที่ชำรุดมากประมาณ 6 ลำแบ่งเป็นเรือพระที่นั่ง1 ลำคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโดยหลังจากซ้อมเสร็จครั้งนี้จะอัญเชิญมาขึ้นซ่อมที่พิพิธภัณฑ์คลองบางกอกน้อยและเรือรูปสัตว์อีก 5 ลำโดยทั่วไปจะซ่อมที่กรมอู่ทหารเรือโดยมีเรือเอกชัยเหินหาว เอกชัยหลาวทอง ครุฑเหินเห็จ ครุฑเตร็จไตรจักรส่วนเรือพาลีรั้งทวีป พบรั่วซึมจะลากเรือมาขึ้นซ่อมที่ท่าวาสุกรีสำหรับเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์จะเก็บรักษาไว้ที่เดิมส่วนเรือประกอบอื่น ๆ อีก 36 ลำ วันนี้ 18 ลำจะเข้าที่แผนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กกรมขนส่งทหารเรือและจะนำอีก 18 ลำ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนการพระราชพิธีออกไปให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เดือดร้อนพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พระราชพิธีนี้มีความสวยงามในเรื่องการพายเรือซึ่งการพายให้สวยงามต้องอยู่ในระดับน้ำที่เหมาะสมหากเป็นกำหนดการเดิมบางทีต้องใช้ท่าพายที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ได้ระยะก็ทรงไม่โปรดเพราะมีคนเสนอว่าถ้าจะทำแบบนั้นต้องปล่อยน้ำลงมาช่วยทรงไม่โปรดให้ปล่อยน้ำมาจึงได้ขยับวันออกไป” นาวาเอกไพฑูรย์กล่าว

ความคิดเห็น