พาไปดูยักษ์สวมรองเท้า Converse ที่วัดสวนแก้วโพธิญาณ รีวิวโดย B e L L a G i O ..... Studio

วัดแสงแก้วโพธิญาณ หนึ่งในวัดที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย ที่แฝงด้วยปริศนาธรรม ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่ประมาณ 29 ไร่เศษตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้

พาไปดูยักษ์สวมรองเท้า Converse ที่วัดสวนแก้วโพธิญาณ

พาไปดูยักษ์สวมรองเท้า Converse ที่วัดสวนแก้วโพธิญาณ

 วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.42 น.

 วันที่เดินทาง 7 พ.ย. 2562

วัดแสงแก้วโพธิญาณ หนึ่งในวัดที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย ที่แฝงด้วยปริศนาธรรม ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่ประมาณ 29 ไร่เศษตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัวอำเภอแม่สรวย และหลายตำบลของอำเภอแม่สรวย มีถนนลาดยางถึง


วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่ใน อ.แม่สรวย อ่านว่าแม่สวยนะครับ ไม่ใช่ เม่สะหรวย จ.เชียงราย เป็นวัดที่มีความโดดเด่น สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึง ธรรมปฏิบัติของเจ้าอาวาส (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติ และเป็นนักพัฒนา ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ครูบาท่านเป็นจำนวนมาก

ที่นี้มียักษ์ใส่รองเท้าแตะ และใส่รองเท้า Converse ครับของสังเกตุกันดูครับ

วัดแสงแก้วโพธิญาณนับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม เพราะเป็นประติมากรรมพุทธศิลป์และศิลปะที่ออกแบบโดยพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

นอกจากนี้แล้วด้ายหลังยังมีรูปปั้นครูยาศรีวิชัย อริยสงฆ์แห่งล้านนา

ภายในพระอุโบสถที่สวนงานตามแบบล้านนา

ฝากติดตามรีวิวอื่นๆด้วยนะครับที่ B e L L a G i O ..... Studio

ความคิดเห็น