นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร รีวิวโดย ตะลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยว

วันว่างก็เลยแวะมาชม "นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" บริเวณท้องสนามหลวง จัดระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 การเข้าชมนิทรรศการฯ จะต้องผ่านจุดตรวจ แสดงบัตรประชาชนกับกล้อง และตรวจค้นกระเป๋า

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร

 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 04.12 น.

 วันที่เดินทาง 29 ต.ค. 2562

วันว่างก็เลยแวะมาชม "นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" บริเวณท้องสนามหลวง จัดระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 การเข้าชมนิทรรศการฯ จะต้องผ่านจุดตรวจ แสดงบัตรประชาชนกับกล้อง และตรวจค้นกระเป๋า พอผ่านเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

เข้ามาถึงเราเลือกที่จะเก็บภาพเรือพระราชพิธีจำลองก่อน เดี๋ยวพอมืดมือถือจะเก็บภาพยาก

ส่วนนี้จะเป็นการแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร"

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

บริเวณโดยรอบในส่วนจัดแสดงนี้

การแสดง "ฟ้อนภูไท ถวายไท้พ่อแห่งแผ่นดิน"

การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม "ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน" ม่านน้ำดอกพุดตาล ฉสกหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง

จบการแสดงก็เข้ามาอาคารนิทรรศการ "เถลิงถวัลยราชสมบัติ สยามรัฐสีมา" อาคารนิทรรศการประกอบด้วย 3 ห้อง คือ มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า และขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม

พอถึงเวลา 19:30 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรเข้าชมการแสดงสื่อผสม รอบ 20:00

การแสดงสื่อผสมใช้เวลาประมาณ 30 นาที ย่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาให้เข้าใจง่าย แนะนำว่าต้องดูให้ได้ เรานั่งฝั่งขวา ภาพที่ได้มาก็จะเอียงๆ หน่อย

จบการแสดงและชม "นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" อย่างประทับใจ อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสแวะไปชมกัน นิทรรศการจัดถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น