เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน ชุด "พระนคร on the Move": “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม ที่พาทุกคนไปรู้จักกับย่านการค้าที่ในอดีต เคยได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลาง” แห่งใหม่ของพระนคร ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามจากโลกตะวันตก พื้นที่แห่งนี้จึงเปรียบเหมือนสถานบ่มเพาะการปรับตัวสู่โลกสมัยใหม่ ให้สยามอยู่รอดและผสานรอยต่อพร้อมเข้าสู่สังคมตะวันตกอย่างเต็มตัวเช่นในปัจจุบัน โดยนิทรรศการเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ภายในนิทรรศการชุดนี้ แบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 มีอะไรในแผนที่
โซนที่ 2 ช่างฝรั่ง กับวังสยาม
โซนที่ 3 ช่างฝรั่ง โรงชักรูป
โซนที่ 4 หมอยาฝรั่ง ห้างบีกริม
โซนที่ 5 ห้างสรรพสินค้า พ่อค้านานาชาติ
โซนที่ 6 มหรสพฝรั่ง โรงหนังนำสมัย
โซนที่ 7 ก้าวย่างอย่าง “สามยอด”

ความพิเศษของนิทรรศการชุดนี้ นอกจากผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับนิทรรศการแล้ว ยังสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษ “พระนคร On Foot” คู่มือท่องย่านชุดพิเศษที่ชวนผู้ชมร่วมก้าวย่างบนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จากสถานี “สนามไชย” เดินทางสู่สถานี “สามยอด”ท่องย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ที่ให้ผู้ชมได้ได้ แชะ ชิม ช้อป พร้อมสร้างประสบการณ์จริงผ่าน 34 จุด และ 36 Hashtag แบ่งปันประสบการณ์กันต่อบนโลกออนไลน์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแผนที่ “พระนคร On Foot” หลังจากชมนิทรรศการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก คุณพาฉัตร ทิพทัส ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ นำชมนิทรรศการในรอบปฐมทัศน์ และร่วมเสวนาในหัวข้อ "ห้างนานาชาติในตำนาน กับสรรพสินค้านำสมัย" ซึ่งในการเสวนาได้ชวนย้อนตำนานของธุรกิจการค้าต่างๆ ของย่าน สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด ที่ยังคงสืบทอดกิจการมาจนปัจจุบัน ประกอบด้วย คุณเอนก นาวิกมูล เล่าถึงการชักรูป ถ่ายรูป คือของแปลก ของล้ำสมัย ในสมัยนั้น มีแต่ชนชั้นนำที่ถ่ายรูปกัน, คุณอาจฤทธิ์ ประดิษฐบาทุกาจาก ทายาทจากร้านเซ่งชง เล่าถึงธุรกิจรองเท้าแบบฝรั่ง คือความโก้ในสมัยที่ชาวไทยแทบจะไม่รู้จักรองเท้ากัน, คุณปรียา ฟีญา โมราศิริ จาก ร้านโมฮำมัด กับธุรกิจโรงพิมพ์ เครื่องเขียน คือความล้ำสมัยของคนชั้นกลางชาวพระนคร มีแต่ชนชั้นนำที่อ่านเขียนได้ และคุณศรัณย์ ทองปาน กองบรรณาธิการ นิตยสารสารคดี ร่วมนำเสวนาและดำเนินรายการ


สำหรับนิทรรศการ “พระนคร on the Move”: “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 1 มีนาคม 2563 (พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการวันจันทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์จะนำนักเรียน นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.museumsiam.org


* * * * * * * * * *

ทิวสน ชลนรา

 วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.02 น.

ความคิดเห็น