• ปลายฝนต้นหนาวมาถึงแล้ว ต้องออกไปตามล่าอากาศเย็นจนตัวชา และ ทะเลหมอกที่มีแสงพระอาทิตย์สวยๆ
 • มะนาวก้าวเดิน เดินทางด้วยรถสาธารณะ
 • 3วันพิชิต 3ภู (ภูชี้ดาว ภูชี้ฟ้า ภูชี้เดือน) ที่ จังหวัดเชียงราย คือที่ๆมะนาวก้าวเดินจะพาทุกท่านไปเที่ยวด้วยกัน
 • ภูชี้ดาว
 • ในวันที่หมอกชนะทุกสิ่ง

 • ภูชี้ฟ้า
 • แสงสวย ทะเลหมอกมาให้เห็นกันเต็มๆ
 • ภูชี้เดือน
 • ภูน้องใหม่ที่รอทุกท่านไปหา

 • ที่มาถึงเช้า เพราะวันนี้ช่วงเช้า เหมารถสองแถว ให้พาเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 • เพราะรถตู้ท่องเที่ยวที่จะไปภูชี้ฟ้า (มีเฉพาะช่วงเปิดภูทั้งสาม ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง20 กุมภาพันธ์)
 • มีขาขึ้นไปภูชี้ฟ้า และ ลง แค่วันละ1 รอบเท่านั้น
 • ขาขึ้น เวลา 13:30 น.ขาลงเวลา 09:00 น.

 • ถ้าใครไม่ไปไหน เลือกเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯมาขนส่งเชียงรายให้สายๆหน่อย
 • ลงรถทัวร์ขนส่งใหม่เชียงราย(ขนส่ง2)ก็ขึ้นรถไปขนส่งเก่าได้เลย(ขนส่ง1)
 • ราคา คนละ 20 บาท
 • เพื่อต่อรถตู้ไปภูชี้ฟ้าเวลา 13:30 น.

 • ส่วนมะนาวก้าวเดิน ขอเที่ยว เช็คอินแลนด์มาร์กของจังหวัดเชียงรายก่อน
 • เหมารถสองแถว คนละ 300 บาท พาไปเที่ยว 5 จุดเช็คอินของจังหวัดเชียงราย

 • วัดร่องขุ่น
 • บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • เว็บไซต์วัดร่องขุ่น: http://www.watrongkhun.com/
 • ค่าเข้าชม คนไทยฟรี ต่างชาติ 100 บาท
 • วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง
 • ความหมายของอุโบสถ
 • สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
 • สะพาน : การเดินข้ามจากวัฏสงสารสู่พุทธภูมิ
 • เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
 • สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
 • กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ
 • ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
 • บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 • ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์
 • ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม
 • เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 053-160-636-7 / Tour at Singha Park T. 061-387-7592 อีเมล : [email protected]

 • รูปปั้นสิงห์สีทองตัวใหญ่ สัญลักษณ์ประจำ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินสนามหญ้าสีเขียวขจี เป็นจุดเช็คอินที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายภาพ

 • วัดห้วยปลากั้ง
 • ตั้งอยู่ในตำบล ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ภายในวัดยังมีพระมหาพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น
 • ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักจากไม้หอม
 • และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่

 • ชั้นแรก มีองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า
 • ชั้น 2 เจ้าแม่กวนอิมปางประทับยืน
 • ชั้น 3 เจ้าแม่กวนอิมปางประทับนั่ง
 • ชั้น 4 หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง
 • ชั้น 5 เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ
 • ชั้น 6 หลวงปู่โต พรหมรังสี และหลวงปู่ทวด
 • ชั้น 7 พระพุทธรูปปางนาคปรก ถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงห์ ปกป้องคุ้มครองปฐพี
 • ชั้น 8 พระสังกัจจายน์หรือพระศรีอริยเมตไตรย เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ประทานทรัพย์ ประทานพร
 • ชั้น 9 พระอิศวร

 • วัดร่องเสือเต้น
 • ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบล ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย

 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
 • ตั้งอยู่ที่ 333 ม.13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 • เบอร์โทรศัพท์ :053 – 776 – 333
 • เวบไซต์ :http://www.thawan-duchanee.com/
 • ค่าเข้าชม คนไทยและต่างชาติ คนละ 80 บาท

 • สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ”

 • 12:00 น. รถสองแถวก็มาส่งที่ นครเชียงราย (ขนส่งเก่าจังหวัดเชียงรายหรือที่เรียกว่าขนส่ง1)

 • มีภาพวาดบนกำแพงของสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย วาดโดยขัวศิลปะ หรือกลุ่มศิลปินเชียงราย
 • ใช้ชื่อภาพ CHIANGRAI (เชียงราย) นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมและความผาสุข
 • โดยผลงานครั้งนี้กลุ่มศิลปินเชียงรายนำโดย อาจารย์เฉลิมชัย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองศิลปะอย่างยั่งยืนต่อไป

 • รถตู้ ภูชี้ฟ้า ส่งที่ บ้านร่มฟ้าไทย
 • เวลาขึ้น 13:30 น.
 • เวลาลง 09:00 น.
 • ราคา คนละ 200 บาท
 • มีวันละรอบเท่านั้น ควรโทรจองที่นั่งก่อนเดินทาง
 • 084-804-3546

 • ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมงครี่ง
 • ลงที่จุดลงรถ บ้านร่มฟ้าไทย หน้า จุดบริการนักท่องเที่ยว
 • รถที่พักคืนแรกมารับ เลือกพักใกล้ภูชี้ดาว เพราะพรุ่งนี้เช้า จะไปพิชิตภูชี้ดาว

 • ไร่ชี้ดาว ภูชี้เดือน บริการ ที่พัก กางเต็นท์ อาหาร และ เครื่องดื่ม
 • https://web.facebook.com/raichidau/?_rdc=1&_rdr
 • ที่อยู่ หมู่ 12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 • 093-967-7346

 • บรรยากาศดีมาก วิวด้านหน้าที่พักเป็นเขา มีหมอกมาให้ชมตลอดเวลา


 • ค่าห้องพัก 800 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ารถไปรับ และ ส่ง ที่บ้านร่มฟ้าไทย (จุดบริการนักท่องเที่ยว) รอบละ 250 บาท

 • เวลา5:00 น. ได้เวลาตามนัดหมายไปพิชิต ภูชี้ดาว
 • ต้องนั่งรถขึ้นไปอีก 3 กม.ห้ามนำรถส่วนตัวขึ้นไป ให้ใชโฟวิล ของชุมชนเท่านั้น สามารถติดต่อที่พักหรือ ร้านค้าตรงปากทางเข้า จ้างชาวบ้านขึ้นไปส่งได้
 • ลงจากรถก็ต้องเดินขึ้น ยอดภูชี้ดาว(ประมาณ 350 เมตร)
 • ราคาเริ่มที่ 500 บาท หรือเฉลี่ยหารกัน

 • ภูชี้ดาว ตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพธิ์เงิน ม.11 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • มีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว่าทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่มาแรงที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน
 • เดิมภูชี้ดาวชาวบ้านเรียกกันว่า“ภูหัวโล้น” ตามลักษณะของยอดภูที่มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าโล่งเตียน
 • ภูลูกนี้ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูชี้ฟ้านั้นก็มีดีไม่แพ้กัน มีทะเลหมอกที่งดงามไม่แพ้กัน จึงได้พัฒนาภูหัวโล้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เคียงคู่กับภูชี้ฟ้า
 • พร้อมยังเปลี่ยนชื่อเรียกขานภูหัวโล้นเสียใหม่ว่า“ภูชี้ดาว” ตามลักษณะของยอดภูแห่งนี้

 • แต่วันที่ไป ฝนตกหนัก หมอกเลยมาปิดคลุมทุกสิ่ง
 • ธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้ ไว้มาอีกครั้งในวันข้างหน้า

 • พรุ่งนี้เช้าไปพิชิตภูชี้ฟ้ากันต่อ

 • รถที่พักมาส่งที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (บ้านร่มฟ้าไทย)
 • ร้านอาหาร ภูชี้ฟ้าพาณิชย์
 • ร้านโปรดของมะนาว เพราะอาหารอร่อย ราคาไม่แพง และเสริฟมาเป็นถาดเก๋เชียว

 • เดินหาที่พักที่ใกล้ๆในชุมชนบ้านร่มฟ้าไทย

 • สำหรับท่านที่ต้องการหาที่พักใกลภูชี้ฟ้า
 • ภูชี้ฟ้าอินน์ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ที่พักเป็นส่วนตัว ทิวทัศน์สวยงาม

 • แบบห้องพัก 2 ท่าน มีทั้งหมด 6 หลัง (บ้านพงไพร 1-6) ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 700 ถึง 1,000 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี น้ำอุ่น พัดลม ลานจอดรถอยู่หน้าบ้านสะดวกสบาย

 • แบบห้องพักได้ 4 ท่าน มีทั้งหมด 6 หลัง เตียงคู่ (บ้านภูวิว,ภูอินน์,ภูชี้ฟ้า,ดอกเสี้ยว,ผาตั้ง,ภูลังกา)
 • ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,200 ถึง 1,700 บาท สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง มี ทีวี น้ำอุ่น แอร์ รวมอาหารเช้า

 • เย็นๆเด็กๆก็มาต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยการแสดง ร้อง เต้น เพลงเด็กดอยใจดี
 • ด้านหน้าที่พัก ภุชี้ฟ้าอินน์ เรียกว่า ถนนคนเดินเล็กๆเลย มีร้านค้า ร้านอาหาร ให้บริการ

 • มาเที่ยวที่อากาศหนาวๆแบบนี้ก็ต้อง หมูกระทะ ถึงจะอร่อย

 • เวลา 05:00 น. เป็นเวลานัดหมาย(ติดต่อกับที่พัก)
 • รถพาขึ้นไปส่ง และ รับกลับที่
 • ราคาคนละ 60 บาท
 • ที่จุดจอดรถทางขึ้นภูชี้ฟ้า มีร้านเสื้อผ้า อาหาร กาแฟ
 • และมีห้องน้ำ ให้บริการ

 • เดินเท้าต่อ 760 เมตร วันนี้ฟ้าสวย
 • หาจับจองที่ชมวิวทะเลหมอกกับพระอาทิตย์ขึ้น

 • ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย อ.เทิง จ.เชียงราย
 • วนอุทยานภูชี้ฟ้า-771891692933433
 • บนรอยต่อของเส้นแบ่งพรมแดนไทย-ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น
 • มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร มีรูปพรรณสัณฐานอันโดดเด่นด้วยลักษณะเป็นหน้าผาตัด ยอดภูเป็นเหลี่ยมแหลมทิ่มแทงฟ้า
 • ถือเป็นต้นตำรับเจ้าแรกแห่งพี่น้องภูตระกูล“ชี้”ของเชียงราย

 • 1 ชั่วโมงนี้ กอบโกยมาให้หมดทุกมุมของ ภูชี้ฟ้า

 • นอกจากจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภูชี้ฟ้าอันงดงามแล้ว
 • ในระหว่างทางเดินขึ้นยอดภูยังมีจุดชมวิวไฮไลท์ที่เป็นดังสัญลักษณ์ของภูชี้ฟ้า นั่นก็คือ จุดที่สามารถมองเห็นยอดแหลมของภูที่ชี้พุ่งไปสู่ท้องฟ้า ท่ามกลางทะเลหมอกหนาเป็นปุย พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และแนวยอดภูเบื้องล่างได้อย่างลงตัวงดงาม

 • สายๆนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินลงจากภูชี้ฟ้า

 • เด็กๆยังมาเปิดการแสดง ร้องเพลงเด็กดอยใจดี ถึง ภูชี้ฟ้า

 • เดินขึ้นมาบนยอดภูชี้ฟ้า ถ่ายภาพ ชี้ฟ้า เช็คอินกัน

 • เดินไปอีกด้าย มีป้าย ภูชี้ฟ้า และเสาเขตระหว่างประเทศไทย และ ประเทศลาว

 • พรุ่งนี้เช้า ไป พิชิตภูชี้เดือน กันต่อ

 • เดินต่อไปอีกนิดไม่ไกลจาก ภูชี้ฟ้าอินน์
 • ภูฟ้าอารีย์
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ติดต่อสอบถามจองห้องพัก
 • คุณ อารีย์ วงศ์นภาไพศาล โทร 093-258-8401 090-750-8235
 • https://web.facebook.com/ภูฟ้าอารีย์-1416071430918...

 • มีทั้งห้องที่พัก 2 ท่าน และ 4 ท่าน ราคาเริ่มต้นที่ 700 บาท

 • เย็นนี้เราเลือกเดินชมรอบๆชุมชน ร่มฟ้าไทย

 • มีจุดกางเต็นท์ ทั้งกางเต็นท์ฟรีที่ วนอุทยานภูชี้ฟ้า และแบบเช่าพื้นที่ และ แบบมีเต็นท์ให้พร้อม
 • มีร้านอาหารตามสั่งหลายๆร้านที่ราคาเบาๆวิวสวยๆ เดินรอบๆชุมชนไม่ไกล

 • นัดรถโฟวิลคนในพื้นที่มารับ เวลา 05:00 น.
 • ราคาจากที่พักภูฟ้าอารีย์ (ร่มฟ้าไทย)ไปถึง ภูชี้เดือนและรอกลับ 1,000 บาท หารกันได้หลายท่าน
 • ถ้าราคาเหมาจากทางขึ้นไปจุดจอดรถภูชี้เดือน 500 บาท หารกันได้หลายท่าน

 • ภูชี้เดือน
 • เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ล่าสุด เพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึง 2 ปี(หลังภูชี้ดาว)
 • ภูชี้เดือนเป็นเทือกเขาชายแดนไทย-ลาว
 • ตั้งอยู่ที่บ้านร่มฟ้าหลวง ม.12 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • อยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 8 ก.ม.
 • ภูชี้เดือน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว
 • สำหรับชื่นชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น และจุดชมวิว 360 องศา อีกทั้งยังเป็นจุดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินได้อย่างงดงาม

 • สภาพภูมิประเทศของภูชี้เดือนเป็นเนินเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวไปตามแนวชายแดนฝั่งไทย อีกด้านเป็นพื้นที่ของฝั่ง สปป.ลาว
 • ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และมียอดภูชี้เดือน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร
 • ตั้งโดดเด่นอยู่ระหว่างภูชี้ฟ้าและผาตั้ง

 • ได้ชมวิวสวยๆแบบนี้ เพียงแค่เดินไม่ถึง 50 เมตร
 • และด้วยความสูงของภูชี้เดือน ที่สูงกว่ายอดภูเขาลูกอื่นทำให้สามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ภูชี้ดาว ได้พร้อมกันทั้ง 3 ลูกเลยทีเดียว

 • เชื่อแน่ว่าภูชี้เดือน รวมถึงภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาวในช่วงหน้าหนาวนี้ คงจะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสอากาศเย็น ๆ

 • การท่องเที่ยวยอดภูทั้งสาม กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์
 • ถ้าใครพร้อมแล้วก็ ลุยกันเลย

 • ภูชี้ฟ้า

 • ภูชี้เดือน

 • และ ภูชี้ดาว
 • กำลังรอให้ทุกท่านไปหา

 • รถกลับมาส่งที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นจุดขึ้นรถตู้
 • ขาลงมีรอบเดียว 09:00 น.(กรุณาโทรจองก่อนเดินทาง)
 • ราคาคนละ 200 บาท

 • ถึงขนส่งเก่าเชียงราย(ขนส่ง1)
 • นั่งรถเมล์ ไปลงขนส่งใหม่เชียงราย(ขนส่ง2)
 • คนละ 20 บาท

 • ขึ้นรถทัวร์กลับขนส่งหมอชิต
 • ราคาตั๋ว 689 บาท

 • ค่าใช้จ่ายทริป 2 ท่าน
 • ค่ารถทัวร์ ไป+กลับ 689x4=2,756
 • ค่าเหมารถเที่ยว 300x2=600
 • ค่ารถตู้ไป+กลับ 200x4=800
 • ค่าที่พัก ไร่ชี้ดาว ภูชี้เดือน =ค่ารถรับส่ง 800+500=1,300
 • ค่ารถขึ้นภูชี้ดาว 500 บาท(หารได้หลายท่าน)
 • ค่าที่พัก ภูชี้ฟ้าอินน์ 1,200(นอนได้4ท่าน)
 • ค่ารถไป+กลับ ขึ้นภูชี้ฟ้า 60x4=240
 • ค่าที่พัก ภูฟ้าอารีย์ 1,000(นอนได้4ท่าน)
 • ค่ารถไป+กลับ พิชิตภูชี้เดือนจาก(ร่มฟ้าไทย) 1,000(หารได้หลายท่าน)
 • ค่ารถเมล์จาก (ขนส่ง1)ไป(ขนส่ง 2) 20x2=40
 • รวมค่าใช้จ่าย 9,436
 • หารสอง= 4,736 บาท

มะนาวก้าวเดิน

 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.28 น.

ความคิดเห็น