"หาดสมิหลา"
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง หาดสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียด ที่เรียกว่า “ทรายแก้ว” มีป่าสนร่มรื่น
จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็น เมี่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนู เกาะแมวอันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง
#สงขลา #ทะเลใต้ #ทะเลอันดามัน #หาดสมิหลา
#AristitleTour#ฅนติดเที่ยว

ฅน ติด เที่ยว

 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.58 น.

ความคิดเห็น