โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา แนะนำมาตอนเช้าจะได้ไม่ร้อน เดินสำรวจได้นาน

แหล่งเรียนรู้วิธีการทำเกษตร เนื้อที่ 14 ไร่ ใหญ่มาก

แปลงนาข้าว พันธ์เล็กนกปัตตานี กำลังขึ้นเขียวสวยเลย

การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงแพะ เลี้ยงผึ้งโพรง นกกระจอกเทศ ที่น่าสนใจคือ การเพาะหอยโข่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเนื้ออร่อย หากินอยาก น่าจะมีเฉพาะพื้นที่ แปลงปลูกเมลอน น่าสนใจเลยที่เดียว


ภายในแปลงก้อจะมีร้านกาแฟ "ชื่อโข่ง คอฟฟี่" เป็นแหล่งพักผ่อน เช็คอิน จำหน่าพืชผลเกษตร ปลอดสารพิษ และขนมพื้นบ้าน เบอร์เกอร์รี่


วิวภายใน ร่มรื่นมาก

Aowthai

 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.35 น.

ความคิดเห็น