📷กำแพงเพชร🛵💻 1วันกับงบพันนึง

______________________________________________

ถ้าพูดถึงเมืองกำแพงเพชร หลายๆคนก็คิดว่าเป็นเมืองผ่านที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือเเต่เมืองเล็กๆเเห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ไปค้นหากัน

ทริปนี้เราสองคนเดินทางจาก จ.พิษณุโลก ใช้เวลาหนึ่งวันกับงบพันนึง กับการตลุยเมืองมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นที่ กิน เที่ยว ทำบุญ ถ่ายรูป มีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน

______________________________________________

-บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

-อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

-ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

-บ่อน้ำสีฟ้า

-วัดพระธาตุนครชุม

-ร้านเซี้ยงบะหมี่

-ร้านเต้าฮวยชากังราว

-หอนาฬิกาเมืองกำแพงเพชร

-วัดหนองปลิง

-คาเฟ่ ฮก

#ข้อมูลเพิ่มเติมไต้รูป

_____________________________________________

#บ่อนํ้าพุร้อนพระร่วง

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 22 กิโลเมตร

เป็นสถานที่พักผ่อน เเละอาบน้ำแร่ แช่ฝ่าเท้า โดยลักษณะทั่วไปเป็นน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุดมีความร้อนประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียสปราศจากสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐาน จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข เเละยังมีบ้านพักรับรองไว้ให้บริการด้วยนะครับ ใครมาเที่ยวกำแพงเพชรไม่ควรพลาด

#อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง โดยได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ” ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ กำแพงเพชรเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายที่ปรากฎ เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ ฯลฯ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่องกำแพงเมืองของเมืองกำแพงเพชรไว้ว่า

"เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความ สมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย” ปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร โดยในปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชร เกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ หรือสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท พุทธศาสนาในสมัยนั้นมีพระสงฆ์สองฝ่ายคือ ฝ่ายคามวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่ในเมืองและฝ่ายอรัญวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่นอกเมืองหรือในป่า#วัดช้างรอบ

ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบนหรือลานประทักษิณ ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน ๖๘ เชือก ตัวช้างทำลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษาวัดพระสี่อิริยาบถ อยู่ทางเหนือของวัดพระนอน มีบ่อน้ำ ห้องน้ำ และศาลาพักเช่นเดียวกับวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในคือ วิหารที่สร้างบนฐานทักษิณขนาดใหญ่ ด้านหลังวิหารสร้างเป็นมณฑปทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด ผนังทั้ง ๔ ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน คือ เดิน นั่ง ยืน และนอน ปัจจุบันเหลือเฉพาะพระยืนที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประดิษฐานด้านทิศตะวันตก พระพักตร์มีลักษณะศิลปะสุโขทัยหมวดกำแพงเพชรวัดพระแก้ว เป็นพระอารามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมือง สิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวตามแกนตะวันออก-ตะวันตก ตอนหน้าสุดของวัดเป็น ฐานไพทีขนาดใหญ่ มีโกลนศิลาแลงพระพุทธรูปประธาน ถัดมาเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ฐานมีสิงห์ล้อมรอบ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสามองค์และตอนท้ายสุดเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างปูนปั้นที่ฐานโดยรอบ

วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของวัดพระแก้ว เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นแบบเจดีย์ทรงกลมก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมที่ซ้อนลดหลั่นกัน องค์ระฆังค่อนข้างเล็ก อันเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชรศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปกำแพงเพชรอย่าลืมแวะมาสักการะไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลให้เเก่ตัวเองด้วยจ้า

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปกำแพงเพชรอย่าลืมแวะมาสักการะไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลให้เเก่ตัวเองด้วยจ้า

บ่อน้ำสีฟ้า กำแพงเพชร

ลักษณะเป็นบ่อดินที่มีนํ้าขัง เเละความฟ้าของนํ้า ที่เกิดจากเเร่หลายชนิดที่อยู่ในดิน ที่เเห่งนี้ยังไม่ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวที่เเน่ชัด เพราะว่าเป็นที่ของเอกชน ใครที่จะมาที่นี่ เเนะไม่ให้เล่นนํ้า นะครับ ไปเเค่ถ่ายรูปและซึมซับบรรยากาศเท่านั้น ทางเข้าอาจจะโหดสักหน่อย55+

วัดพระธาตุนครชุม

สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมเป็นวัดประจำเมือง สิ่งสำคัญที่สุดภายในวัดก็คือ พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ เมื่อได้เข้าไปนมัสการและบูชาแล้ว ดังได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุมกินเวลายาวนานมากกว่า 600 ปี เดิมนั้นเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์(ทรงดอกบัว)สามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ในปี พ.ศ 2414แซพอ(แซภอ หรือพระยาตะก่า) และพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงมีใจศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดพระบรมธาตุนครชุม โดยสร้างครอบฐานเดิม พระเจดีย์จึงมีรูปร่างอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 พระองค์ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ภายในมีศาสนสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถหลังเก่า พระวิหาร วิหารพระนอน ศาลาเรือนไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชน

เซี๊ยงบะหมี่

เซี๊ยงบะหมี่ บะหมี่เจ้าดังดั้งเดิมกว่า 70 ปีของเมืองกำแพงเพชร ที่ต้องเเวะมาลองสักหน่อย

ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยจริง ภายในเป็นห้องเเอร์นั่งสบาย

อธิบายมากคงไม่ได้ต้องมาลองเอง

📍GPS:ร้านเซี้ยงบะหมี่

https://g.co/kgs/vHjmZ1ร้านเต้าฮวยชากังราว

เป็นอีกร้านไม่ควรพลาดเมื่อมากำเเพงเพชร ต้องมาชิมเต้าฮวยชากังราว ของดังเมืองกำเเพง ต้องมาลองหอนาฬิกา กำเเพงเพชร ที่มีความโดดเด่น สไตล์ อิตาลี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อยู่เยื้องๆกับร้านเต้าฮวยชากังราว เเวะมาถ่ายรูปกัน#วัดหนองปลิง

เป็นอีกวัดที่สวยงามมาก เเวะมาชมอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงจากหินธรรมชาติLover Traveler

เผยแพร่โดย ศศิวิมล ปลา ปิ้ง ศริพันธ์

· 9 ธันวาคม · มีการแก้ไข ·#ร้านกาเเฟ ฮก

เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ สไตล์วิหารจีน

มานั่งจิบกาแฟชิวๆชมรูปปั้นภาพวาด ในวิหารเซียนที่เหมือนอยู่ในเมืองจีน บรรยากาศด้านหลังติดกับทุ่งนา

มีมุมถ่ายรูปสวยๆ

กาเเฟอร่อย ราคาไม่เเพงเลย

เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น.

📍GPS: https://her.is/32PeaZ5


ฝากติดตาเพจเราสองคนด้วยนะครับ https://www.facebook.com/LoverTraveler3528/อินสตาเเกรม https://www.instagram.com/niruj1992/?hl=thLoverTraveler

 วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.35 น.

ความคิดเห็น