สมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รีวิวโดย ตะลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยว

งานสมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทางเพจ “สมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและ มีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๒ ปีนี้ถือเป็นศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการส

สมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 03.02 น.

 วันที่เดินทาง 31 ม.ค. 2563

งานสมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทางเพจ “สมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและ มีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๒

ปีนี้ถือเป็นศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธ เป็นพระอารามประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะมีการจัดงานสมโภชพระอาราม ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

CR : สมโภช ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พอมาถึงวัดก็ตรงมาที่พระอุโบสถก่อน พระอุโบสถหลังนี้เป็นอาคารแบบไทยประเพณี มีหน้าบัน 2 ชิ้น หน้าบันของมุขทำเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ซึ่งมักจะพบในพระอารามหลวงที่สร้างโดยพระมหากษัตริย์ ในขณะที่หน้าบันด้านในเป็นรูปช้าง 7 ช้างเทินพานรองพระเกี้ยว พระราชลัญจกรประจำพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งช้างทั้งเจ็ดหมายถึงช้างเผือกทั้งเจ็ดช้างในรัชกาลของพระองค์

พระประธานภายในพระอุโบสถมีนามว่า ‘พระพุทธอังคีรส’ พระพุทธรูปปางสมาธิครองจีวรยับย่นสมจริงตามแนวคิดแบบตะวันตกที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระพุทธอังคีรสเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมายว่ามีพระรัศมีแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกาย

เก็บภาพรอบๆ พระอุโบสถสักนิด

พระวิหารที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ภายในโทนสีชมพู ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนาม ‘พระประทีปวโรทัย’

เดินต่อโดยรอบเป็ยวงกลมเพื่อเก็บภาพรอบๆ ก่อนเข้าไปด้านในพระเจดีย์

เดินเข้ามาด้านในจะเจอพระเจดีย์อยู่ตรงกลาง รอบๆ จะเป็นศาลาที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัดราชบพิธฯ

พระเจดีย์ประดับกระเบื้องเคลือบทรงระฆัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะขอม 

รอบๆ พระเจดีย์จะมีนิทรรศการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ 

เดินเก็บภาพต่อจนแสงเริ่มสะท้อนกับพระเจดีย์เป็นสีทองสวยงาม

ก่อนออกก็สักการะรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระนามเดิม วาสน์ นิลประภา เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

เดินต่อมาที่สุสานหลวงของวัดราชบพิธฯ สร้างเป็นอนุสรณ์สถานตามพระราชประสงค์ ภายในมีอนุสาวรีย์ต่างๆ เป็นรูปพระเจดีย์ รูปปรางค์ อาคารแบบไทย แบบขอม แบบกอธิก สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระสรีรางคารของพระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา และพระราชโอรส พระราชธิดา เป็นต้น

บริเวณสุสานหลวงจะมีวิหารน้อย เป็นที่บรรจุพระอังคารของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เดินผ่านประตูที่ติดกับสุสานหลวงเพื่อเข้ามาเก็บภาพด้านในวัดราชบพิธฯ ในช่วงที่เปิดไฟงดงามแล้ว

ก่อนกลับแวะมาชมการแสดงของวงดุริยางค์ทหารเรือ นำวงออเคสตร้ามาเล่นเพลงหลายหลายแนว ทั้งไพเราะ และสนุกสนาน

เราใช้เวลาอยู่ที่วัดราชบพิธฯ ทั้งหมด 5 ชั่วโมง 

ความคิดเห็น