ชวนไปรื่นรมย์ “กาดศิลป์” Art and Craft Market ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย รีวิวโดย ทิวสน ชลนรา

  รื่นรมย์ “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรกซึมซับวิถีศิลปิน ชมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพลินช้อปฯ งานฝีมือล้ำค่า มีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกิจกรรมดีๆ ประเดิมปีหนูทองด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” เพื่อรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสร

ชวนไปรื่นรมย์ “กาดศิลป์” Art and Craft Market ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชวนไปรื่นรมย์ “กาดศิลป์” Art and Craft Market ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.08 น.

 วันที่เดินทาง 7 ก.พ. 2563

  รื่นรมย์ “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก
ซึมซับวิถีศิลปิน ชมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพลินช้อปฯ งานฝีมือล้ำค่า

มีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกิจกรรมดีๆ ประเดิมปีหนูทองด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” เพื่อรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า ให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ โดยเปิดพื้นที่ภายใน อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market รวบรวมศิลปวัฒนธรรมล้านนา และศิลปะร่วมสมัย ของคนในชุมชน สถาบันการศึกษา และชาวดอยตุง มาจัดแสดง ณ ลานโคลเวอร์ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยพิธีเปิด จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 16:00 น. เปิดให้ชมฟรี ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 ระหว่างเวลา 16:00 – 21:00 น.

ภายในงานพบกับความหลากหลายของงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ “สมเด็จย่า” ผู้ทรงก่อตั้งสำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงสร้างอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงขึ้น ฟังเสวนาเรื่อง “ข้อคิดเห็นการสร้างสรรค์ให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอย่างแท้จริง" จากศิลปินชื่อดังเมืองเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงกลองปูจา ขบวนแห่ขันดอกล้านนา การแสดงลัวะเริงไพร การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงหิมวันต์ รัญจวน ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ อาทิ ปั้นและเพ้นต์เซรามิก ถักร้อยกุญแจ จัดสวนถาด การทำกระเป๋าจากพลาสติก โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ การสาธิตการทำเครื่องเงิน งานแกะสลัก ทำเครื่องสักการะแบบล้านนา นิทรรศการภาพเขียน งานวิจิตรศิลป์ โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในเชียงราย พร้อมด้วยซุ้มอาหารชนเผ่า และอาหารหลากเมนู ตลอดจนสัมผัสศิลปวัตถุและไม้แกะสลักสไตล์ล้านนาที่มีประวัติยาวนาน ที่สำคัญมีชิ้นเดียว และหาชมได้ยาก! นำมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามที่มีเรื่องราวน่าสนใจ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น กลองปูจา หัมยนต์ สัตภัณฑ์ สุ่มดอก ตุงกระด้าง กลองแอว ศิลปะเกวียนโบราณ เป็นต้น

บอกเลยว่า ใครชอบเสพเรื่องราว และเรื่องเล่าผ่านงานอาร์ต หลากสไตล์ ควรมาชื่นชม รื่นรมย์ และหาความหมายศิลปวัตถุสไตล์ล้านนาใน“กาดศิลป์” ให้ชมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 เวลา 16:00 – 21:00 น. ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-716605-7 หรือ 081-289-6376 เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


* * * * * * * * * *

ความคิดเห็น