รื่นรมย์ “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก
ซึมซับวิถีศิลปิน ชมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพลินช้อปฯ งานฝีมือล้ำค่า

มีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกิจกรรมดีๆ ประเดิมปีหนูทองด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” เพื่อรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า ให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ โดยเปิดพื้นที่ภายใน อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market รวบรวมศิลปวัฒนธรรมล้านนา และศิลปะร่วมสมัย ของคนในชุมชน สถาบันการศึกษา และชาวดอยตุง มาจัดแสดง ณ ลานโคลเวอร์ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยพิธีเปิด จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 16:00 น. เปิดให้ชมฟรี ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 ระหว่างเวลา 16:00 – 21:00 น.

ภายในงานพบกับความหลากหลายของงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ “สมเด็จย่า” ผู้ทรงก่อตั้งสำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงสร้างอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงขึ้น ฟังเสวนาเรื่อง “ข้อคิดเห็นการสร้างสรรค์ให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอย่างแท้จริง" จากศิลปินชื่อดังเมืองเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงกลองปูจา ขบวนแห่ขันดอกล้านนา การแสดงลัวะเริงไพร การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงหิมวันต์ รัญจวน ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ อาทิ ปั้นและเพ้นต์เซรามิก ถักร้อยกุญแจ จัดสวนถาด การทำกระเป๋าจากพลาสติก โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ การสาธิตการทำเครื่องเงิน งานแกะสลัก ทำเครื่องสักการะแบบล้านนา นิทรรศการภาพเขียน งานวิจิตรศิลป์ โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในเชียงราย พร้อมด้วยซุ้มอาหารชนเผ่า และอาหารหลากเมนู ตลอดจนสัมผัสศิลปวัตถุและไม้แกะสลักสไตล์ล้านนาที่มีประวัติยาวนาน ที่สำคัญมีชิ้นเดียว และหาชมได้ยาก! นำมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามที่มีเรื่องราวน่าสนใจ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น กลองปูจา หัมยนต์ สัตภัณฑ์ สุ่มดอก ตุงกระด้าง กลองแอว ศิลปะเกวียนโบราณ เป็นต้น

บอกเลยว่า ใครชอบเสพเรื่องราว และเรื่องเล่าผ่านงานอาร์ต หลากสไตล์ ควรมาชื่นชม รื่นรมย์ และหาความหมายศิลปวัตถุสไตล์ล้านนาใน“กาดศิลป์” ให้ชมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 เวลา 16:00 – 21:00 น. ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-716605-7 หรือ 081-289-6376 เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


* * * * * * * * * *

ทิวสน ชลนรา

 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.08 น.

ความคิดเห็น