ติดตามเพจได้ที่ https://www.facebook.com/Mong.Rayong.Fanpage/

สวยเด่นเห็นมาแต่ไกลกับมหาเจดีย์สีทองอร่าม ณ วัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา

ตัวอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย วัดนี้เกิดจากชาวบ้านที่เลื่อมใสในตัวพระอาจารย์สมชาย พุทฺธสโร ระหว่างออกธุดงด์ จึงได้บริจาคที่ดินบริเวณตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๔๘ ไร่ ตัวอุโบสถมีลักษณะแนวคิดมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดีย สวยแปลกตากว่าที่อื่น 

นอกจากนี้ยังมีอุทยานพระพิฆเนศ ซึ่งมีองค์พระพิฆเนศปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดมองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลจากถนน

ที่อยู่ : ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

: เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

GPS https://goo.gl/maps/M5NzCtAi6b...

มองระยอง

 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.40 น.

ความคิดเห็น