[เคยไปกันยัง] วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก รีวิวโดย STEEL Play channel

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่ส

[เคยไปกันยัง] วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก

[เคยไปกันยัง] วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก

 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.40 น.

 วันที่เดินทาง 12 เม.ย. 2556

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

ความคิดเห็น