วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) จ.ฉะเชิงเทรา >>เคยไปกันยัง! รีวิวโดย STEEL Play channel

วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล เจดีย์มี 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยว กับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพ

วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) จ.ฉะเชิงเทรา >>เคยไปกันยัง!

วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) จ.ฉะเชิงเทรา >>เคยไปกันยัง!

 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.53 น.

 วันที่เดินทาง 13 ส.ค. 2555

วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล เจดีย์มี 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยว กับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็นเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม ทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ระหว่างทางเดินจะมีป้ายบอกทาง และมีข้อ ความและคติเตือนใจให้อ่านเล่นเพลินๆอีกด้วย จุดกึ่งกลางของทางเดินวัดหงษ์ทอง มีรูปปั้นพระอภัยมณี มีนางยักษ์ พระอภัย และตัวละครอีกหลายตัวตามวรรณคดี โดยมีสะพานไม้รอบๆ ให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้

ความคิดเห็น