เขาชีจรรย์ ชลบุรี รีวิวโดย STEEL Play channel

ขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9  ความสูง 109 เมตร

เขาชีจรรย์ ชลบุรี

เขาชีจรรย์ ชลบุรี

 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.47 น.

 วันที่เดินทาง 23 มิ.ย. 2555

ขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9  ความสูง 109 เมตร

ความคิดเห็น