ขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9  ความสูง 109 เมตร

STEEL Play channel

 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.47 น.

ความคิดเห็น