วัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลม ตั้งอยู่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่นกนางแอ่นเข้ามาทำรัง มีหลวงปู่แก้วเป็นพระที่ประชาชนให้ความเคารพ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนท่าฉลอม และทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2448

> ที่ตั้ง ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
> กิจกรรม นมัสการหลวงพ่อปู่หินแดง นมัสการพระราชสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว) และชมนกนางแอ่นทำรังภายในวิหาร นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระบรมรูป ร.5 และชมทัศนียภาพของปากแม่น้ำท่าจีน

STEEL Play channel

 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.40 น.

ความคิดเห็น