พาเที่ยว วัดหลังศาลประสิทธิ์ จ.สมุทรสาคร [มีพยานาคขนาดใหญ่ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ] รีวิวโดย STEEL Play channel

ชื่อสถานที่ : วัดหลังศาลประสิทธิ์ที่อยู่: ตำบล ท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาค

พาเที่ยว วัดหลังศาลประสิทธิ์ จ.สมุทรสาคร [มีพยานาคขนาดใหญ่ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ]

พาเที่ยว วัดหลังศาลประสิทธิ์ จ.สมุทรสาคร [มีพยานาคขนาดใหญ่ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ]

 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.26 น.

 วันที่เดินทาง 8 ส.ค. 2562

ชื่อสถานที่ : วัดหลังศาลประสิทธิ์
ที่อยู่: ตำบล ท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาค

ความคิดเห็น