วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
>มีรถยนต์สองแถวแดงบริการ
>รถยนต์ส่วนตัวก็นำขึ้นไปได้ แต่รถยนต์และคนขับต้องพร้อมนะครับ

STEEL Play channel

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.21 น.

ความคิดเห็น