วัดพระปฐมเจดีย์ รีวิวโดย STEEL Play channel

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์

 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.50 น.

 วันที่เดินทาง 5 มิ.ย. 2554

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ความคิดเห็น