พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม รีวิวโดย STEEL Play channel

ชื่อสถานที่ : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐมที่ตั้ง  : ถนน บรมราชชนนี ตำบล ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.57 น.

 วันที่เดินทาง 7 พ.ค. 2554

ชื่อสถานที่ : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม
ที่ตั้ง  : ถนน บรมราชชนนี ตำบล ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

ความคิดเห็น