ชื่อสถานที่ : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม
ที่ตั้ง  : ถนน บรมราชชนนี ตำบล ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

STEEL Play channel

 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.57 น.

ความคิดเห็น