วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา รีวิวโดย STEEL Play channel

วัดที่มีสีสันสดใสราวกับสวนสนุกแห่งนี้มีรูปปั้นเทวรูปฮินดูสีชมพูขนาดใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยู่: ถนน องค์การบริหารส่วนตำบล ฉะเชิงเทรา 2012 ตำบล ก้อนแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.10 น.

 วันที่เดินทาง 6 ต.ค. 2555

วัดที่มีสีสันสดใสราวกับสวนสนุกแห่งนี้มีรูปปั้นเทวรูปฮินดูสีชมพูขนาดใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่อยู่: ถนน องค์การบริหารส่วนตำบล ฉะเชิงเทรา 2012 ตำบล ก้อนแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ความคิดเห็น