สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร รีวิวโดย STEEL Play channel

สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ในแขวงหนองบอน เขตประเวศ ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่อยู่: ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานครเวลาปิด 19:00 น.

สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.02 น.

 วันที่เดินทาง 19 ม.ค. 2557

สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ในแขวงหนองบอน เขตประเวศ ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร
เวลาปิด 19:00 น.

ความคิดเห็น