องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก (วัดบ้านไร่2)✔️ รีวิวโดย Jakkrit Nukorkit

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2 องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก) วัดบ้านไร่ 2 ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสาน ความภาคภูมิใจของชาวโคราช ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง ข้อพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย วัดบ้านไร่ 2 เดิ

องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก (วัดบ้านไร่2)✔️

องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก (วัดบ้านไร่2)✔️

 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 05.28 น.

 วันที่เดินทาง 29 ก.พ. 2563

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2 องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก) วัดบ้านไร่ 2 ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสาน ความภาคภูมิใจของชาวโคราช ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง ข้อพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

วัดบ้านไร่ 2 เดิมที คือ วันบุไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ 5 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพระครูสุวัฒน์ชยาทร(เงียบ) เป็นเจ้าอาวาส และ พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ เป็นประธานกรรมการวัดบุไผ่ เดิมวัดบุไผ่เป็นเพียงสำนักสงฆ์เท่านั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ดังนี้ นายอุดม ณรงค์หนู, นายถึก เจสันเทียะ และนายหล่อ ชนะภักดิ์ ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างวัดขี้น ในเนื้อที่ของวัดประมาณ 21 ไร่ 2 งาน สิ่งก่อสร้างเดิมมีกุฏิ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง เมรุ 1 หลัง ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง และห้องน้ำ

เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยการนำของประธานวัดบ้านไร่ พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา หารือกับพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้เห็นความลำบากของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวังน้ำเขียวที่ไม่มีอุโบสถที่จะประกอบศาสนกิจ ต้องลงไปบวชลูกหลานที่อำเภอปักธงชัยและอำเภอนาดี ดังนั้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงมีเมตตาให้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดบุไผ่ขึ้น โดยมีกำหนดการก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2550 และได้มีการพัฒนาวัดบุไผ่ตามลำดับ

สำหรับองค์หล่อหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้เป็นรูปหล่อเหมือน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 18 เมตร ถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความเคารพศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทุกวันนี้วัดบุไผ่เปรียบเสมือนเป็นวัดบ้านไร่แห่งที่ 2 โดยหลวงพ่อคูณได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดบุไผ่ จำนวนกว่า 30 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาบูรณะก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งสร้างกำแพงวัด, ซุ้มประตู, ทางเข้าออก, หอระฆัง, ห้องน้ำ และอยู่ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอุโอสถ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นศาสนสถานที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาร่วมกัน

ความคิดเห็น