จับเข่าคุย "ประพันธ์ หมื่นเผื่อ" เจ้าของผลงาน "ภาพพุทธปรัชญา" @ "The 51 Tasty Moments" รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

ตั้งใจจะมาชม "ภาพพุทธปรัชญา" ที่ ห้องอาหาร "The 51 Tasty Moments" จากนั้นก็จะแวะไปนวดรีแล็กซ์ในวันหยุดที่ ดิ โอเอซิส สปา สุขุมวิท 51 ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ด้วยนัดไว้บ่ายแวะกินข้าว และเดินชมภาพย่อยอาหารก่อนน่าจะดีไปถึง "The 51 Tasty Moments" ในเวลาก่อนเที่ยง หาที่นั่งใกล้ ๆ จุดแสดงผลงาน "ภาพพุทธปรั

จับเข่าคุย "ประพันธ์ หมื่นเผื่อ" เจ้าของผลงาน "ภาพพุทธปรัชญา" @ "The 51 Tasty Moments"

จับเข่าคุย "ประพันธ์ หมื่นเผื่อ" เจ้าของผลงาน "ภาพพุทธปรัชญา" @ "The 51 Tasty Moments"

 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.45 น.

 วันที่เดินทาง 7 มี.ค. 2563

ตั้งใจจะมาชม "ภาพพุทธปรัชญา" ที่ ห้องอาหาร "The 51 Tasty Moments" จากนั้นก็จะแวะไปนวดรีแล็กซ์ในวันหยุดที่ ดิ โอเอซิส สปา สุขุมวิท 51 ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ด้วยนัดไว้บ่ายแวะกินข้าว และเดินชมภาพย่อยอาหารก่อนน่าจะดี

ไปถึง "The 51 Tasty Moments" ในเวลาก่อนเที่ยง หาที่นั่งใกล้ ๆ จุดแสดงผลงาน "ภาพพุทธปรัชญา" ของอาจารย์ประพันธ์ หมื่นเผื่อ วันนี้เรามีนัดกับชายหนุ่มเจ้าของผลงาน

เมื่อมาถึงชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง ยิ้มสวยมารออยู่แล้ว ระหว่างรอท่านอื่น ๆ ที่จะมาตามนัด เราจึงขอถือโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ประพันธ์ก่อนเลย

อาจารย์ประพันธ์ หมื่นเผื่อ ปัจจุบันอายุ 54 ปีแล้ว อาจารย์เล่าว่าไม่ได้เรียนมาทางด้านศิลปโดยตรง แต่เริ่มจากการศึกษาที่โรงเรียนเซ็นจอห์น และมาต่อช่างกล ต่อมาเห็นว่าวิชาช่างกลที่เรียนอยู่นั้นไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการ จึงย้ายมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) สาขานิเทศศิลป์ ​ภาคสมทบ​ ต่ออีก 4​ ปี

จากนั้น จึงมาประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทฯ แต่ด้วยความรักที่มีต่องานศิลป จึงลาออกมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ และเปิดร้านทำกรอบรูป พร้อมกับการฝึกฝนฝีมือด้านงานศิลป์ไปด้วย จนมีผลงานที่เป็นรู้จัก เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และได้มีโอกาสผลงานมากมาย เช่น

- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 10-14
- นิทรรการกลุ่มพดด้วง ครั้งที่ 1
- นิทรรการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- นิทรรการธรรมศิลป์นานาชาติ เพื่อพ่อหลวง
- นิทรรการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
  พระชนมพรรษา 7 รอบ
- นิทรรศการ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร
- นิทรรศการ ศิลปาศรี
- นิทรรศการ ธรรมศิลป์ ศิลปะเพื่อพระธรรม
- นิทรรศการ สินธร ศิลปะ ออมศิลป์ โดยกลุ่มพดด้วง
- นิทรรศการกลุ่ม ศิลปิน 2 รัชสมัย
- นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง” (Beautiful Sufficiency)

งานส่วนใหญ่ของอาจารย์ประพันธ์ เป็นงานเพ้นท์ด้วยความชอบส่วนตัว พร้อมไปกับการศึกษาปรัชญาทางศาสนา ทำให้อาจารย์สร้างงานศิลปที่ได้แรงบันดาลใจมากจากพุทธปรัชญามากมาย โดยเฉพาะหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะ (อริยกรธรรม) นั้นคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ซึ่งจะสะท้อนออกมาในงานของอาจารย์ในหลาย ๆ ผลงาน โดยเฉพาะผลงาน "ภาพพุทธปรัชญา" ที่แสดงอยู่ที่ ห้องอาหาร "The 51 Tasty Moments" ขณะนี้

ภาพ "สภาวะธรรม" เป็นภาพที่สื่อกฎของอนิจจัง​ ความไม่เที่ยง​ ที่เป็นรูปและนาม​ ทั้งที่จับต้องได้​ และจับต้องไม่ได้ เป็นการดับสูญ การสลายแยกเป็นธาตุ​ ที่ไม่ใช่ตัวเรา ของเราอีกต่อไป

สนใจเข้าชมผลงาน "ภาพพุทธปรัชญา" ผลงานของ อาจารย์ประพันธ์ หมื่นเผื่อ สามารถเข้าชมได้ที่ ห้องอาหาร "The 51 Tasty Moments" สุขุมวิท 51 ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ความคิดเห็น