พระมหาธาตุเจดีย์ภายนอก

พระมหาธาตุเจดีย์ภายใน มีพระธาตุให้กราบไหว้ และรูปภาพฝาผหนังเขียนได้สวยงามมาก

ในวัดร่มรื่น เป็นวัดปฏิบัติธรรม สายหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง

หิวน้ำทางวัดมีร้านกาแฟไว้บริการครับ

ห้องน้ำสะดวกสะบายครับ

ที่จอดรถสะดวกสะบาย

ทางวัดกำลังสร้างพระองค์ใหญ่ครับ ตำแหน่งวัดบึง https://www.google.com/search

ไปต่อได้ ใกล้กับ หลวงโต วัดสะตือ  https://th.readme.me/p/26458

หรือไหว้รอยพระพุทธบาท จ.ลบบุรี https://th.readme.me/p/26584

สถานที่อื่นๆของผู้เขียน https://th.readme.me/u/5d326ab09aa09d64fa099f30

เราสองพ่อลูก

 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.24 น.

ความคิดเห็น