Wat Umong วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยูบริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตอนเข้าไปแรกๆให้ความรู้สึกเหมือนสถานปฏิบัติธรรม ภายในอุโมงค์จะมีภาพตามผนัง และมีพระพุทธรูปอยู่เป็นจุดๆไป ทางเดินสำหรับเราค่อนข้างซับซ้อน เดี๋ยวเดินไปโผล่จุดนู้นจุดนี้ ฮ่าๆ ความเว๋อส่วนตัวนะอันนี้

มีจุดให้ทำบุญ ให้อาหารสัตว์

naynay3015

 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.19 น.

ความคิดเห็น