Wat Umong วัดอุโมงค์ รีวิวโดย naynay3015

Wat Umong วัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยูบริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตอนเข้าไปแรกๆให้ความรู้สึกเหมือนสถานปฏิบัติธรรม ภายในอุโมงค์จะมีภาพตามผนัง และมีพระพุทธรูปอยู่เป็นจุดๆไป ทางเดินสำหรับเราค่อนข้างซับซ้อน เดี๋ยวเดินไปโผล่จุดนู้นจุดนี้ ฮ่าๆ ความเว๋อส

Wat Umong วัดอุโมงค์

Wat Umong วัดอุโมงค์

 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.19 น.

 วันที่เดินทาง 1 มี.ค. 2562

Wat Umong วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยูบริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตอนเข้าไปแรกๆให้ความรู้สึกเหมือนสถานปฏิบัติธรรม ภายในอุโมงค์จะมีภาพตามผนัง และมีพระพุทธรูปอยู่เป็นจุดๆไป ทางเดินสำหรับเราค่อนข้างซับซ้อน เดี๋ยวเดินไปโผล่จุดนู้นจุดนี้ ฮ่าๆ ความเว๋อส่วนตัวนะอันนี้

มีจุดให้ทำบุญ ให้อาหารสัตว์

ความคิดเห็น