บันทึกเที่ยว ในความทรงจำ โดย.ณ วงเดือน  เมื่อครั้งที่ได้มากราบไหว้ เที่ยวชมหลวงพ่อทองคำ ที่ใหญ่สุดในโลก  ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เมื่อหลายปีก่อน จึงนำเรื่องมาเขียนไว้เป็นความทรงจำ  เพื่อให้คงอยู่ในความทรงจำดี ๆ ตลอดไป

วัดไตรมิตรวิทยาราม แต่เดิมชื่อว่า วัดสามจีน เชื่อว่า ชาวจีน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมา ในปี 2477 พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต รักษาการเจ้าอาวาส เป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด จนในปี 2480 มหาเถรสมาคม ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้น จนต่อมา ปี 2482 พ่อค้าประชาชน ครูนักเรียน ร่วมใจพัฒนาให้ดีเจริญสวยงามขึ้นกว่าเดิม  และให้ชื่อว่า วัดไตรมิตรวิทยาราม 

วัดนีี้ มีสิ่งสำคัญและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็มาจากหลวงพ่อ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระทองคำที่ถือว่าใหญ่สุดในโลก จากหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์บุคส์ บันทึกไว้ว่า หลวงพ่อทองคำนี้ มีหน้าตักกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระแยกประกอบได้ 9 ส่วน จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 40 % หน้าพระพักตร์ มีเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 80 % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กก. เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % 

ความเป็นมาคร่าว ๆ  ของหลวงพ่อทองคำองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย  สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย แต่เดิมประดิษฐานที่วัดมหาธาตุสุโขทัย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้า ฯ ให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไปอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากทางเหนือ ซึ่งมีจำนวนมาก  มาประดิษฐานยังวัดสำคัญต่าง ๆ 

พระพุทธรูปมีจำนวนมาก ขุนนางท่านหนึ่งแล เห็นพระทองคำจึงได้แอบเอาปูนปิดทับองค์ที่เป็นทองคำไว้ เพื่อจะนำมาไว้ยังวัดที่ตนเองสร้าง จนได้อัญเชิญมายังวัดพระยาไกร จนล่วงเลยผ่านมาวัดแห่งนั้นได้ร้างลง มีบริษัทต่างชาติ มาขอเช่าที่วัดเป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้นำองค์พระต่าง ๆรวมหลวงพ่อ ไปไว้ข้างเจดีย์ และปลูกเพิงสังกะสี เป็นหลังคากั้นชั่วคราว ทิ้งไว้แบบนั้นเป็นเวลา 20 ปี 

จนต่อมาทางวัดได้สร้าง วิหารหลังใหม่สำเร็จและได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐาน ขณะเคลื่อนย้ายปูนที่ห่อหุ้มองค์หลวงพ่อ ได้แตกกระเทาะออก มองเห็นเนื้อด้านในเป็นทองคำเหลืองอร่าม เป็นที่ปรีดา แก่ผู้พบเห็นในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ 25 พฤษภาคม ปี 2498 

ปัจจุบันหลวงพ่อทองคำ  ได้ประดิษฐานที่ พระมหามณฑป  ชั้นที่ 4 ซึ่งได้อัญเชิญมาเมื่อ 27 ตุลาคม 2551  โดย มหามณฑปนี้มีโครงสร้างหลักแบ่งเป็น 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นที่ จอดรถ  ในส่วนชั้นที่ 2 เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เยาวราช ความรุ่งเรื่องบนถนนสายทองคำ ในส่วนชั้นที่ 3 จัดนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ จากพุทธศิลปฺสุโขทัย สู่พุทธสมัยปัจจุบัน และชั้นที่ 4 ที่ตั้งประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร 

หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกที่ในเมืองหลวงของกรุงเทพมหานคร ที่ชาวต่างชาติมักจะมาแวะมาเที่ยวชม อยู่เสมอถือเป็นไฮไล อีกแห่งที่จะขาดเสียมิได้ ในบันทึกเที่ยวในความทรงจำ ก็ไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวชมกับเขาและ นำบันทึกเรื่องราวความเป็นมา บันทึกไว้เป็นความรู้ด้วย

ในปัจจุบันวัดไตรมิตรวิทยาราม มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( สนิท ชวนปญโญ ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้มีโอกาศได้เข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่าน ชอบันทึกไว้ในบันทึกแห่งนี้เป็นความทรงจำตลอดไป

ในการมาเที่ยวชมกราบไหว้ พระขอพร ทางวัดจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ในส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นจะมีค่าบริการบัตรเข้าชมจำนวน 40 บาท ในส่วนด้านหน้าของมหามณฑป ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ผู้คนได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรกันด้วย ทั้งด้านในอุโบสถยังมีหลวงพ่อสร้อย หรือพระพุทธทศพลญาณ และหลวงพ่อสัมฤทธิ์มหาจักรพรรดิ์ และด้านหน้าวิหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีที่ทำบุญถวายสังฆทาน ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นมงคลกับตัวเองด้วย

ในการเดินทางมายังวัดแห่งนี้ มาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถเมล์ประจำทางสาย 1 -7-5-40-53-73 -529 5 จุดสังเกตุอยู่ใกล้เยื้องกับสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปมา สดวกจะอาศัยบริการ จยย.วินรับจ้างก็สดวกมีหลายจุดบริการ

บันทึกเที่ยวในความทรงจำ ขอบันทึกไว้อีกเรื่องราว ที่ได้มาเยือนกราบขอพรหลวงพ่อ ไว้ในบันทึกท่องเที่ยวในความทรงจำ ให้คงอยู่ และบันทึกเป็นเรื่องราวไว้เป็นข้อมูลความรู้สืบไป.

                                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โดย.ณ วงเดือน

 วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 00.12 น.

ความคิดเห็น