ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย อ.เมือง จ.หนองคาย รีวิวโดย โดย.ณ วงเดือน

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ได้มีโอกาสมาเที่ยวเยี่ยมชม  อุทยานเทวาลัย หรือ ที่เรียกกันว่า ศาลาแก้วกู่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแขก ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองหนองคาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. มีค่าเข้าชม เพื่อการบำรุงสถานที่ 20 บาทต่อคน ต่างชาติ 40 บาท ซึ่งทราบมาว่า สถานที่นี้

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย อ.เมือง จ.หนองคาย

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย อ.เมือง จ.หนองคาย

 วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.46 น.

 วันที่เดินทาง 5 ก.ค. 2563

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ได้มีโอกาสมาเที่ยวเยี่ยมชม  อุทยานเทวาลัย หรือ ที่เรียกกันว่า ศาลาแก้วกู่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแขก ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองหนองคาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. มีค่าเข้าชม เพื่อการบำรุงสถานที่ 20 บาทต่อคน ต่างชาติ 40 บาท ซึ่งทราบมาว่า สถานที่นี้ เริ่มสร้างเมื่อครั้งแรก ปี พศ.2521 โดยปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ภายใต้แนวคิดทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้

ที่นี่ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีรูปปั้นต่าง ๆ ทั้งทางพุทธศาสนาและ ลัทธิทางฮินดูพรามห์ ตลอดจนเทวาลัย ทั้งรูปปั้น นรก สวรรค์ ตามคติความเชื่อของศาสนา มีให้ได้ชมที่นี่

สถานที่นี่เรียกรวมว่า ศาลาแก้วกู่ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา จากสาธุชนทั่วไป ที่มีแรงบันดาลใจจากความเชื่อ ด้วยเรื่องคุณงามความดี บาป บุญคุณโทษ ทุกศาสนา สอนให้ทุกคนเป็นคนดี จนเป็นที่มาของปฎิมากรรม รูปปั้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้แสดงให้ผู้คนได้เห็น

สถานแสดงปฎิมากรรมกลางแจ้ง แห่งนี้มีพื้นที่กว่า 42 ไร่  ในชุมชนบ้านสามัคคี อ.เมืองหนองคาย เลยตัวเมืองมาเพียง 3 กม. ใช้ถนนเส้นทางเดียวกับทางไปวัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส การเดินทางไปมาสะดวก ทั้งมาจาก อ.โพนพิสัย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

ทางผู้เขียน ได้มีโอกาสมาเยือนเที่ยวชม ถือว่า เป็นสถานที่ก่อสร้าง มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความสวยงามโดดเด่นแปลกตา ไปอีกแบบ ที่มีการปั้นแต่งปูนเปือย ดูสวยงามแบบเรียบง่าย มองเป็นศิลปะทางศาสนา ที่ให้ความสงบร่มเย็นต่อใจได้เป็นอย่างดี

ในสถานศาลาแก้วกู่นี้  มีการปั้นแต่ง ทั้งพระพุทธรูป เทวรูป และเทวาลัยต่าง ๆ  รวมทั้งหมด 208 องค์  ส่วนมากมุ่งเน้นมาทาง พุทธประวัติ และเรื่องราว ของรามายณะ รามเกียรติ์ เรื่องราวของพระแม่เทวีต่าง ๆ ให้ได้รับรู้ความเป็นมา ใต้ฐานสิ่งก่อสร้าง ในแต่ละจุด อธิบายให้ได้รู้ความหมายของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

บันทึกท่องเที่ยวในความทรงจำ ได้มีโอกาสผ่านมาแวะท่องเที่ยว เยี่ยมชม จึงขอบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นความรู้และ ให้อยู่ในความทรงจำที่ดี ของบันทึกท่องเที่ยวตลอดไป..

ความคิดเห็น