ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว “หอดูนก ” รีวิวโดย มาเที่ยวกับบัง Travel with Bang

ที่นี้ปัตตานี บ้านเรา มีดีเยอะ 🌿🌱🌴ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว “หอดูนก 🕊” และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7จัดทำโครงการป่าในเมืองเปิดแหล่ง

ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว “หอดูนก ”

ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว “หอดูนก ”

 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.35 น.

 วันที่เดินทาง 14 มี.ค. 2563

ที่นี้ปัตตานี บ้านเรา มีดีเยอะ 🌿🌱🌴
ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว “หอดูนก 🕊” และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7จัดทำโครงการป่าในเมืองเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่จุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนด้านหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รศ.อิ่มจิตเลิศพงษ์สมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7จัดทำโครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นแหล่งพักผ่อน และท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่บริเวณตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีด้านหลังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในเนื้อที่525 ไร่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484เป็นป่าชายเลนที่อยู่ใจกลางเมืองปัตตานี เกิดจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล ฟื้นฟู จนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นที่พำนักอาศัยของนกนานาชนิดและเป็นกำแพงธรรมชาติที่สามารถป้องกันคลื่นลมมรสุม นอกจากนี้ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

โครงการป่าในเมืองมีแผนการดำเนินงานระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2571กรอบแนวคิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน การจัดการพื้นที่ จนเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานีการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติป่าชายเลนการเสวนาทางวิชาการ การปรับปรุงเพิ่มเติมป้ายชื่อพืชพรรณและเส้นทางศึกษาธรรมชาติการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติการปลูกป่าชายเลนการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรป่าชายเลนสู่ผลิตภัณฑ์การบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนและการจัดสร้างจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเน้นระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีเป้าหมายให้เป็นป่าในเมืองของจังหวัดปัตตานี ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนที่ปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงป่าชายเลนได้เข้าใจของระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ใจกลางเมืองปัตตานีจึงได้จัดสร้างจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลนได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561-พฤษภาคม 2562ให้เป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนโดยทำการก่อสร้างทางเดินเป็นคอนกรีต ระยะทาง 500 เมตรและทางเดินเชื่อมหอดูนกและจุดชมวิวลานอเนกประสงค์ลานจอดรถ ป้ายชื่อโครงการ และพัฒนาเส้นทางเพิ่มเติมทำให้ผู้ที่เยี่ยมชมได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีในอนาคต.

เป็นที่พำนักอาศัยของนกนานาชนิดและเป็นกำแพงธรรมชาติที่สามารถป้องกันคลื่นลมมรสุม นอกจากนี้ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติใจกลางเมืองปัตตานี ในพื้นที่อ่าวปัตตานี เหมาะแก่การท่องเที่ยว ปลอดภัย สงบ และร่มรื่น สวยงาม

💻 ข้อมูลจาก https://news.gimyong.com/article/11708
📌 http://bit.ly/38P9ntW

#มาเที่ยวกับบัง
#ป่าในเมือง
#อยากชวนมาดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน
#เที่ยวปัตตานี

ความคิดเห็น