กราบหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ขอพรให้ชาวไทย ชาวโลก พ้นจากโรคร้าย โควิค19 รีวิวโดย เราสองพ่อลูก

พระอุโบสถภายในกุฏิจะมีรูปหล่อ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ให้กราบไหว้ขอพรมีบริการเช่าวัตถุมงคลจากทางวัดพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ดู่ จะเก็บวัตถุมงคล ที่ท่านสร้างไว้มากมายทุกรุ่นใหว้พระแล้วให้อาหารปลากันหนุ่มหล่อ สาวสวย เข้าวัดตำแหน่งวัด https://www.google.com/search?สถานที่อื่นๆของผู้เขียน https://th.rea

กราบหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ขอพรให้ชาวไทย ชาวโลก พ้นจากโรคร้าย โควิค19

กราบหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ขอพรให้ชาวไทย ชาวโลก พ้นจากโรคร้าย โควิค19

 วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.50 น.

 วันที่เดินทาง 21 มี.ค. 2563

พระอุโบสถ

ภายในกุฏิจะมีรูปหล่อ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ให้กราบไหว้ขอพร

มีบริการเช่าวัตถุมงคลจากทางวัด

พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ดู่ จะเก็บวัตถุมงคล ที่ท่านสร้างไว้มากมายทุกรุ่น

ใหว้พระแล้วให้อาหารปลากัน

หนุ่มหล่อ สาวสวย เข้าวัด

ตำแหน่งวัด https://www.google.com/search?

สถานที่อื่นๆของผู้เขียน https://th.readme.me/id/us_two

ความคิดเห็น