แอ่วแม่แจ่มชมความงาม “วิหารไม้กลางน้ำ” วัดพุทธเอ้น สมัยรัตนโกสินทร์แห่งเดียวที่เหลือในไทย รีวิวโดย ไปแอ่วกัน Fun Trip

ฤดูร้อนมาเยือน ไปเยี่ยมชมความงามของ วัดพุทธเอ้น ในแม่แจ่มกันค่ะ  ใช้เส้นทางเชียงใหม่-จอมทอง-แม่แจ่ม ในฤดูร้อนป่าไม้กำลังผลัดใบสวยไปอีกแบบค่ะ รอฝนจะได้เขียวชอุ่ม ไร่ข้าวโพดเริ่มเติบโต ที่แม่แจ่มดังเรื่องผ้าทอค่ะ เป็นชุมชนที่มีการทอผ้าซิ่นตีนจกกันมากที่สุด ผ้าทอของแม่แจ่มมีถือเป็นมรดกทางว

แอ่วแม่แจ่มชมความงาม “วิหารไม้กลางน้ำ” วัดพุทธเอ้น สมัยรัตนโกสินทร์แห่งเดียวที่เหลือในไทย

แอ่วแม่แจ่มชมความงาม “วิหารไม้กลางน้ำ” วัดพุทธเอ้น สมัยรัตนโกสินทร์แห่งเดียวที่เหลือในไทย

 วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.52 น.

 วันที่เดินทาง 15 เม.ย. 2563

ฤดูร้อนมาเยือน ไปเยี่ยมชมความงามของ วัดพุทธเอ้น ในแม่แจ่มกันค่ะ  ใช้เส้นทางเชียงใหม่-จอมทอง-แม่แจ่ม

ในฤดูร้อนป่าไม้กำลังผลัดใบสวยไปอีกแบบค่ะ

รอฝนจะได้เขียวชอุ่ม

ไร่ข้าวโพดเริ่มเติบโต

ที่แม่แจ่มดังเรื่องผ้าทอค่ะ เป็นชุมชนที่มีการทอผ้าซิ่นตีนจกกันมากที่สุด ผ้าทอของแม่แจ่มมีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามค่ะ ใครมาเที่ยวแม่แจ่ม ที่กำแพงเฮ์อนกลางเมือง จะเห็นลวดลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์หลายแบบวาดไว้ 

ไปชมวัดกันค่ะ

วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฏ  หรือ “วัดพุทธเอ้น” ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปี มาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ “โบสถ์น้ำ” ค่ะ แห่งเดียนที่หลงเหลือในไทยค่ะ

      โบสถ์น้ำ หรือ วิหารไม้กลางน้ำ  มีลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบ ด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมาย เหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก 

        โบสถ์ไม้แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว  คติการบวชในโบสถ์กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการ บวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว

สวยงามมากค่ะ

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้คือมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ จะมีน้ำใสไหลเย็นไหลออกมาจากพื้นดินตลอดเวลาชาวบ้านน้ำภาชนะมาใส่ไว้ดื่มกินได้ค่ะ  

       ขึ้นไปข้างบนด้านในวัด จะพบพระวิหารไม้สักเก่าแก่ ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทใหญ่ปัจจุบันภาพเหล่านี้เลือนลางมากแล้ว และสองข้างของพระประธาน ประดิษฐานพระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ ที่ขอพรสิ่งใดก็ได้ตามใจหวัง ส่วนด้านหลังพระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตรแบบล้านนา

วิหารไม้สักสวยงามค่ะ

ภายในวิหาร

ฝากติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะคะ กด ไปแอ่วกัน Fun Trip

ความคิดเห็น