ฤดูร้อนมาเยือน ไปเยี่ยมชมความงามของ วัดพุทธเอ้น ในแม่แจ่มกันค่ะ  ใช้เส้นทางเชียงใหม่-จอมทอง-แม่แจ่ม

ในฤดูร้อนป่าไม้กำลังผลัดใบสวยไปอีกแบบค่ะ

รอฝนจะได้เขียวชอุ่ม

ไร่ข้าวโพดเริ่มเติบโต

ที่แม่แจ่มดังเรื่องผ้าทอค่ะ เป็นชุมชนที่มีการทอผ้าซิ่นตีนจกกันมากที่สุด ผ้าทอของแม่แจ่มมีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามค่ะ ใครมาเที่ยวแม่แจ่ม ที่กำแพงเฮ์อนกลางเมือง จะเห็นลวดลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์หลายแบบวาดไว้ 

ไปชมวัดกันค่ะ

วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฏ  หรือ “วัดพุทธเอ้น” ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปี มาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ “โบสถ์น้ำ” ค่ะ แห่งเดียนที่หลงเหลือในไทยค่ะ

      โบสถ์น้ำ หรือ วิหารไม้กลางน้ำ  มีลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบ ด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมาย เหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก 

        โบสถ์ไม้แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว  คติการบวชในโบสถ์กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการ บวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว

สวยงามมากค่ะ

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้คือมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ จะมีน้ำใสไหลเย็นไหลออกมาจากพื้นดินตลอดเวลาชาวบ้านน้ำภาชนะมาใส่ไว้ดื่มกินได้ค่ะ  

       ขึ้นไปข้างบนด้านในวัด จะพบพระวิหารไม้สักเก่าแก่ ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทใหญ่ปัจจุบันภาพเหล่านี้เลือนลางมากแล้ว และสองข้างของพระประธาน ประดิษฐานพระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ ที่ขอพรสิ่งใดก็ได้ตามใจหวัง ส่วนด้านหลังพระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตรแบบล้านนา

วิหารไม้สักสวยงามค่ะ

ภายในวิหาร

ฝากติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะคะ กด ไปแอ่วกัน Fun Trip

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.52 น.

ความคิดเห็น