เมืองอวิยง Avignon หรือ City of Popes 

เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง ในแคว้นโพรวองซ์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส หากมีโอกาสไปที่ยวในแถบโพรวองซ์ไม่ควรพลาดเมืองนี้ค่ะ เพราะเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม และความเป็นมายาวนานตั้งแต่ในยุคกลางของยุโรป

เมืองอวิยงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่ในสมัยยุคกลางเพราะเป็นเมืองที่สมเด็จพระสันตปาปา หรืออีกตำแหน่งคือ Bishop of Rome ซึ่งในสมัยนั้นเป็นทั้งผู้นำทางศาสนาและผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและการปกครอง หลบหนีมาพำนัก และสร้างพระราชวังไว้เพื่อเป็นที่ประทับตั้งแต่ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 พระราชวังในเมืองเก่ามีกำแพงล้อมรอบแน่นหนาเพื่อป้องกันการโจมตีในยุคที่บ้านเมืองยังไม่ สงบสุข ทำเลที่ตั้งของเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน Rhône ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นเส้นทางค้าขายที่สำคัญ เป็นจุดขนถ่ายสินค้า และเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และสะพานเชื่อมไปยังเมืองลิยง  

สิ่งปลูกสร้างสำคัญในเมืองเช่น Palace of Popes พระราชวังของสมเด็จพระสันตปาปา ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระสันตปาปา 2 องค์คือ Benedict XII และ Clement VI ถือเป็นพระราชวังในแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป 

รวมถึงศาสนสถานสำคัญของศาสนาคริสต์ตั้งแต่ในยุคกลาง คือ Notre-Dame des Doms มหาวิหารซึ่งอยู่ติดกับพระราชวัง สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนส 

Le Pont d’Avignon หรือสะพานอวิยง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโรนทางตอนใต้ของลิยง สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่12 เป็นสะพานหินยาว 900 เมตร กว้าง 4.9 เมตร เป็นที่รู้จักกันดีเพราะมีเพลงคลาสสิคที่ชื่อว่า "Sur le Pont d'Avignon" ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 สะพานบางส่วนถูกน้ำพัดพังลงมาเมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ และถูกทิ้งร้างเนื่องจากต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการซ่อมแซม ในปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง 4 ซุ้มโค้งของสะพาน จากในสมัยที่สร้างขึ้นครั้งแรกมีซุ้มโค้งทั้งหมด 22 ซุ้มด้วยกัน

การเดินทางมาที่เมืองอวิยง เราสามารถใช้บริการรถสาธารณะทั้งทางรถบัสและรถไฟ ซึ่งรถไฟความเร็วสูง TGV จากปารีสใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง หากใครมีแผนการเดินทางเพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ในแคว้นโพรวองซ์ และมีเวลาจำกัดสามารถนั่งรถไฟจากปารีสมาลงที่เมืองอวิยง แล้วเช่ารถขับจากเมืองอวิยงไปยังเมืองใกล้เคียงซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่มีรถไฟบริการก็สะดวก  เราไม่จำเป็นต้องเช่ารถจากปารีสขับลงมาที่โพรวองซ์จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไป ได้อีก เพราะการเดินทางในแถบโพรวองซ์จะสะดวกกว่ามากหากเราเช่ารถขับเอง เพราะรถสาธารณะส่วนมากมีแค่รถบัสประจำทาง ซึ่งต้องเช็คเวลา และวางแผนการเดินทางแบบยืดหยุ่นไม่ได้

เมืองอวิยงจึงถือเป็นประตูสู่โพรวองซ์ ที่ไม่ใช่เป็นแค่เมืองสำหรับแวะเพื่อไปเที่ยวที่เมืองอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไม่ควรพลาดเมืองนี้ค่ะ เพราะในเมืองมีทั้งศาสนสถานหลายแห่ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ และศาสนวัตถุที่ทรงคุณค่า 

Yuva Kanta

 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.29 น.

ความคิดเห็น