อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน พาเที่ยว oneday trip ง่ายๆ รีวิวโดย โรคบ้าเที่ยว

วันนี้เราจะไปเมืองกรุงเก่ากัน อดีตราชธานีของไทย กัน หลายคนมาก็คงหนีไม่พ้นมาไหว้พระกัน วันนี้เราออกเดินทางสายไปถึงเที่ยงแหละ one day trip แบบตื่นมาก็คิดจะไปเลย ไปหาที่ถ่ายรูปเล่นกัน  ที่แรกที่เราจะไปคือวัดนิเวศธรรมประวัติวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดสวย สไตล์โกธิก หนึ่งเดียวของไทย อยู่บนเ

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน พาเที่ยว oneday trip ง่ายๆ

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน พาเที่ยว oneday trip ง่ายๆ

 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.25 น.

 วันที่เดินทาง 11 ส.ค. 2563

วันนี้เราจะไปเมืองกรุงเก่ากัน อดีตราชธานีของไทย กัน หลายคนมาก็คงหนีไม่พ้นมาไหว้พระกัน

วันนี้เราออกเดินทางสายไปถึงเที่ยงแหละ one day trip แบบตื่นมาก็คิดจะไปเลย ไปหาที่ถ่ายรูปเล่นกัน 

ที่แรกที่เราจะไปคือ
วัดนิเวศธรรมประวัติวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดสวย สไตล์โกธิก หนึ่งเดียวของไทย อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรัชกาลที่5 ทรงได้สร้างขึ้น เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก โดยใช้สถาปัตยกรรมในแบบโกธิคและเลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ในการก่อสร้างเราจะต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปยังโบถกลางน้ำ

วัดใหญ่ชัยมงคล

จะว่าไปแล้ววัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดวัดหนึ่งของ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น คือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ ส่วนที่เป็นองค์ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่น คือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ลักษณะเป็นปางมารวิชัยเชื่อกันว่ายามใดที่รู้สึกท้อแท้ พ่ายแพ้ หรือสิ้นหวัง การได้มากราบไหว้พระ และเยี่ยมชมเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นไปได้อย่างสวยงาม และมีพลังกายใจ ที่ทำให้เราพร้อมลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง 

ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล

ด้านบนจะสุดเมื่อขึ้นไปแล้วจะเจอหลุมลึกๆที่ คนส่วนใหญ่มักจะโยนเหรีญลงไปและอธิฐาน

อีกด้านหนึ่งของวัดจะ เป็นที่กราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วัดมหาธาตุ กับ วัดโลกยสุธารามวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไปและเป็นเศียรพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยาวางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความงดงามแปลกตาทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

และที่ขาดไม่ได้มาถึงอยุธยาก็ต้องซื้อโรตีบังหมัดเจ้านี้

ระหว่างทางไป CAFE พระยครแซ๊บนั้นผ่านวิวสวยๆ และที่กราบไหว้พระนเรศวรมหาราชอีกที่หนึ่ง

#พระนครแซ่บ คาเฟ่เก๋ๆ เห็นโด่งดัง เพราะเป็นคาเฟ่แนวตรุกรี ทั้งกาแฟและขนม เลยขอมาลองชิมบ้าง

เห็นรุ่งกินน้ำด้วยละวันนี้

ความคิดเห็น