วันนี้เราจะไปเมืองกรุงเก่ากัน อดีตราชธานีของไทย กัน หลายคนมาก็คงหนีไม่พ้นมาไหว้พระกัน

วันนี้เราออกเดินทางสายไปถึงเที่ยงแหละ one day trip แบบตื่นมาก็คิดจะไปเลย ไปหาที่ถ่ายรูปเล่นกัน 

ที่แรกที่เราจะไปคือ
วัดนิเวศธรรมประวัติวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดสวย สไตล์โกธิก หนึ่งเดียวของไทย อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรัชกาลที่5 ทรงได้สร้างขึ้น เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก โดยใช้สถาปัตยกรรมในแบบโกธิคและเลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ในการก่อสร้างเราจะต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปยังโบถกลางน้ำ

วัดใหญ่ชัยมงคล

จะว่าไปแล้ววัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดวัดหนึ่งของ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น คือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ ส่วนที่เป็นองค์ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่น คือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ลักษณะเป็นปางมารวิชัยเชื่อกันว่ายามใดที่รู้สึกท้อแท้ พ่ายแพ้ หรือสิ้นหวัง การได้มากราบไหว้พระ และเยี่ยมชมเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นไปได้อย่างสวยงาม และมีพลังกายใจ ที่ทำให้เราพร้อมลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง 

ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล

ด้านบนจะสุดเมื่อขึ้นไปแล้วจะเจอหลุมลึกๆที่ คนส่วนใหญ่มักจะโยนเหรีญลงไปและอธิฐาน

อีกด้านหนึ่งของวัดจะ เป็นที่กราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วัดมหาธาตุ กับ วัดโลกยสุธารามวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไปและเป็นเศียรพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยาวางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความงดงามแปลกตาทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

และที่ขาดไม่ได้มาถึงอยุธยาก็ต้องซื้อโรตีบังหมัดเจ้านี้

ระหว่างทางไป CAFE พระยครแซ๊บนั้นผ่านวิวสวยๆ และที่กราบไหว้พระนเรศวรมหาราชอีกที่หนึ่ง

#พระนครแซ่บ คาเฟ่เก๋ๆ เห็นโด่งดัง เพราะเป็นคาเฟ่แนวตรุกรี ทั้งกาแฟและขนม เลยขอมาลองชิมบ้าง

เห็นรุ่งกินน้ำด้วยละวันนี้

โรคบ้าเที่ยว

 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.25 น.

ความคิดเห็น