เชฟจอมหาสะตอที่กาดเมืองใหม่ ตลาดสด 24 ชั่วโมง - เชียงใหม่ รีวิวโดย พิรุณ ไทยเจริญ

กาดเมืองใหม่ เป็นกาด (ตลาด) ที่เกิดขึ้นทดแทนช่วงที่กาดวโรรสได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ และความแออัดของกาดวโรรสเอง ที่นี่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลากลายมาเป็นสถานที่ขายผัก ผลไม้ และอื่น ๆ ในราคาทั้งแบบส่ง และปลีกตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าคุณมาเชียงใหม่ อยากหาซื้อของทำกิน หาสินค้าทางการเกษตรที่บางทีหาจากที่อื่นไม่

เชฟจอมหาสะตอที่กาดเมืองใหม่ ตลาดสด 24 ชั่วโมง - เชียงใหม่

เชฟจอมหาสะตอที่กาดเมืองใหม่ ตลาดสด 24 ชั่วโมง - เชียงใหม่

 วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.08 น.

 วันที่เดินทาง 27 ส.ค. 2563

กาดเมืองใหม่ เป็นกาด (ตลาด) ที่เกิดขึ้นทดแทนช่วงที่กาดวโรรสได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ และความแออัดของกาดวโรรสเอง ที่นี่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลากลายมาเป็นสถานที่ขายผัก ผลไม้ และอื่น ๆ ในราคาทั้งแบบส่ง และปลีกตลอด 24 ชั่วโมง

ถ้าคุณมาเชียงใหม่ อยากหาซื้อของทำกิน หาสินค้าทางการเกษตรที่บางทีหาจากที่อื่นไม่ได้ ลองมาเดินที่นี่ดูครับ เพราะสะตอ วัตดุดิบที่หาได้ง่ายในแดนใต้ แต่หายากในเมืองเหนือ ก็สามารถหาพบที่นี่ได้

เจฟจอมมาเดินหาสะตอในกาดเมืองใหม่เป็นครั้งแรก ตามคำบอกเล่าของเพื่อนชาวเชียงใหม่แนะนำว่า ถ้าจะหาสะตอให้เจอในเชียงใหม่ ก็คงต้องมาหาที่นี่ เรื่องราวเรียบง่าย ดูได้เพลิน ๆ จะออกมาอย่างไง ฝากติดตามด้วยนะครับ

เพจ "Kitchen จอม"

ช่อง "Kitchen จอม"

ความคิดเห็น