Hello ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market 2020 ! รีวิวโดย บ้ารีวิว

สวัสดีอัมพวาาาาา ตลาดน้ำเก่าแก่ที่ชื่อคุ้นหูที่สุด แต่จะบอกว่าร้านค้า ของขายต่างๆไม่เก่าน้าา อัพเดตมาให้ดูกันเลย ขนมโบราณ บรรยากาศชิคๆ ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market

Hello ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market 2020 !

Hello ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market 2020 !

 วันพฤหัสที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.28 น.

 วันที่เดินทาง 6 ม.ค. 2563

สวัสดีอัมพวาาาาา

✨


ตลาดน้ำเก่าแก่ที่ชื่อคุ้นหูที่สุด แต่จะบอกว่าร้านค้า ของขายต่างๆไม่เก่าน้าา อัพเดตมาให้ดูกันเลย ขนมโบราณ บรรยากาศชิคๆ ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market

ความคิดเห็น